A „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 2019. évi tevékenységének értékelése

Kategória: Törődés-beszámolók
Megjelent: 2020. március 31. kedd

Innen letölthető a 2019. évi tevékenység értékelése (PDF formátumban).
Valamint, itt elérhető az egyszerűsített könyvvitelt vezető „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány egyszerűsített beszámolója (letöltése PDF formátumban).

A „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 2016. évi tevékenységének értékelése

Kategória: Törődés-beszámolók
Megjelent: 2017. május 04. csütörtök

Innen letölthető a 2016. évi tevékenység értékelése PDF formátumban.

Valamint, itt elérhető az egyszerűsített könyvvitelt vezető „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány egyszerűsített beszámolója (letöltése PDF formátumban).

Beszámoló a 2014. évben átutalt adó 1%-ok felhasználásáról

Kategória: Törődés-beszámolók
Megjelent: 2016. május 20. péntek

A “TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány az adózó állampolgárok 2014. évben átutalt személyi jövedelemadójából felajánlott összeget - 3.075 Ft-ot - gyermekek nyári táborára használta fel.

Köszönjük minden támogatónknak!

Bővebben: Beszámoló a 2014. évben átutalt adó 1%-ok felhasználásáról

A „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 2013. évi tevékenységének értékelése

Kategória: Törődés-beszámolók
Megjelent: 2014. május 13. kedd
Kiemelt feladatnak tekintettük a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek fejlesztését illetve a szociálisan rászoruló gyerekek, valamint a hátrányos helyzetű és adottságú szentesi és Szentes kistérségi diákok segítését, hiszen a településünkön és a kistérségben is tovább nőtt ezen gyerekek és tizenévesek száma.

Bővebben: A „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 2013. évi tevékenységének értékelése

A "TÖRŐDÉS" Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 2012. évi tevékenységének értékelése

Kategória: Törődés-beszámolók
Megjelent: 2013. február 10. vasárnap
A vidéki térségek fiataljait jobban sújtja a leszakadás problémája, ezért olyan programokat szerveztünk és menedzseltünk 2012-ben, amelyek támogatták az esélyegyenlőség és a társadalmi integráció megvalósulását. Tevékenységeinkkel célunk volt, hogy az ifjúság számára egy egyre szélesedő, támogató keretet biztosító humánháló jöjjön létre. Folytattuk a professzionalizációt és fejlesztettük az önkéntes szerződéssel való feladatellátásokat.

Bővebben: A "TÖRŐDÉS" Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 2012. évi tevékenységének értékelése

A "TÖRŐDÉS" Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 2011. évi tevékenységének bemutatása

Kategória: Törődés-beszámolók
Megjelent: 2012. február 10. péntek
A „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítványt magánszemélyek alapították 1995. évben.
Az Alapítvány kiemelten támogatta az 1996. évben megalakult Szentesi Gyermek és Ifjúsági Kerekasztal (a GYIKA) tevékenységeit, majd pedig a GYIKA jogutódját, az 1998-ban megalakult Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (a SZIDÖK - a szentesi tizenévesek választott testülete) munkáját, képzéseit, táborait és együttműködéseit más szervezetekkel.

Bővebben: A "TÖRŐDÉS" Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 2011. évi tevékenységének bemutatása

A "TÖRŐDÉS" Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 2010. évi tevékenységének bemutatása

Kategória: Törődés-beszámolók
Megjelent: 2011. június 04. szombat
A „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítványt magánszemélyek alapították 1995. évben.
Az Alapítvány kiemelten támogatta az 1996. évben megalakult Szentesi Gyermek és Ifjúsági Kerekasztal (a GYIKA) tevékenységeit, majd pedig a GYIKA jogutódját, az 1998-ban megalakult Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (a SZIDÖK - a szentesi tizenévesek választott testülete) munkáját, képzéseit, táborait és együttműködéseit más szervezetekkel.
2004. évtől az Alapítvány jogi személyiséggel nem rendelkező önálló részeként működik a Városi Diák Pincében az "Ifjúsági Információs Pont", mint alacsony küszöbű információ szolgáltatási és segítő intézmény.
A fentiek mellett az Alapítvány saját képzéseket, kutatásokat és táborokat is szervez illetve bonyolít (az életmód, a közélet, a környezetvédelem, a hagyományőrzés és a népi kismesterségek tárgyköreiben).
Az Alapítvány kiemelt feladatának tekinti a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek fejlesztését illetve a szociálisan rászoruló gyerekek, valamint a hátrányos helyzetű és adottságú szentesi és Szentes kistérségi diákok segítését.