Beszélgetés Ludvig Zoltán ifjúsági polgármesterrel

Kategória: SZIDÖK hírek
Megjelent: 2007. december 12. szerda

Ludvig Zoltán ifjúsági polgármesterrel beszélgetek a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (SZIDÖK) elmúlt három hónapi tevékenységeiről és terveiről.

Bővebben: Beszélgetés Ludvig Zoltán ifjúsági polgármesterrel

Jegyzőkönyv

Kategória: SZIDÖK hírek
Megjelent: 2007. december 01. szombat

Készült a SZIDÖK Képviselő-testület 2007.11.30-i üléséről

Jelen vannak a Jelenléti ív szerint
(Általános iskolák: Koszta J., Petőfi S., Deák F., Klauzál G., Damjanich J.
Középiskolák: Boros S., Zsoldos F., Pollák A., HMG., Bartha J.
Civil szervezetek, csoportok képviselői: Thálész I. Cs., Játszóház, VE-GA Szöv., "Együtt" Nagycsaládosok)

 

(Az ülés megkezdése előtt, kiscsoportokban történik az ismerkedés. Az ismerkedés és a felmerülő kérdések, javaslatok megbeszélése után kezdődik meg a SZIDÖK Képviselő-testületi ülése.)

Bővebben: Jegyzőkönyv

Tájékoztató

Kategória: SZIDÖK hírek
Megjelent: 2007. november 17. szombat

Címzett:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési és Oktatási Bizottsága

TÁJÉKOZTATÓ
A SZENTESI IFJÚSÁGI ÉS DIÁK ÖNKORMÁNYZATRÓL
(SZIDÖK-RŐL) ÉS A TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

Előzmények:

A gyermek és ifjúsági közélet koncepciózus fejlesztése 1992. évben kezdődött meg az országos VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség javaslata alapján, Szentes Város Önkormányzatával együttműködésben. A szükséges minimum feltételek biztosítására 1992-1995. között került kialakításra a Szentes Városi Diák Pince, mint ifjúsági közösségi hely illetve a Magyartési Tábor Központ, amely utóbbit a VE-GA Szövetség üzemeltet. Ebben az időszakban alapították magánszemélyek a „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítványt is, a finanszírozás biztosítására.

A Szentesi Gyermek és Ifjúsági Kerekasztal (a GYIKA) 1996-ban alakult meg azzal a céllal, hogy kialakítsa a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (a SZIDÖK) megválasztásának humán infrastruktúra feltételeit.

 

A SZIDÖK első megválasztására 1998. októberében került sor, így jövőre ünnepli ennek tízéves évfordulóját. A SZIDÖK mellett működik a Felnőtt Kollégium, amelybe a SZIDÖK képviselők és küldöttek felnőtt segítői szabadon kapcsolódnak be. A SZIDÖK szakmai mentor szervezete a VE-GA Szövetség illetve annak felnőtt segítői. Annak érdekében, hogy a SZIDÖK, mint önkormányzat és a VE-GA Szövetség, mint civil szervezet, tevékenysége ne mosódhasson össze, a VE-GA Szövetség 1998. évtől megszüntette a szentesi korosztályi csoportjait.

A VE-GA Szövetség és a város együttműködése 2000. év végén konkrét jogi formát öltött, Szentes Város Önkormányzata és a VE-GA Szövetség közhasznú szerződésében. Ennek keretében az Önkormányzat tizenéves közéletfejlesztési feladatainak ellátásáról a VE-GA Szövetség gondoskodik, az általa foglalkoztatott ifjúságsegítő közreműködésével. Az ifjúságsegítő kiemelt feladata a SZIDÖK illetve a SZIDÖK és a felnőtt önkormányzat közti kapcsolatok fejlesztése, menedzselése, valamint fejlesztése, az, hogy segítse a SZIDÖK adaptációját a Polgármesteri Hivatal tevékenységébe, valamint hogy gondoskodjon az önkormányzati ifjúsági szolgáltatások biztosításáról.

A SZIDÖK mint partner önkormányzat, önálló fejezetként került be a felnőtt önkormányzat SZMSZ-ébe.

A Képviselő-testület és bizottságai illetve a tisztségviselők anyagilag, erkölcsileg, szakmai és közéleti segítséggel támogatják a SZIDÖK tevékenységét.

A SZIDÖK munkájának is új feltételeket teremtett az érdemi közreműködésével elkészült Szentes Városi Ifjúsági Koncepció.

 

A SZIDÖK céljai és azok teljesítése:

A SZIDÖK a fiatalok és a diákok választott városi önkormányzata. A városban működő négy általános iskola és egy tagiskola illetve három középiskola és két tagiskola a város SZIDÖK választási körzetei, ahol a diákok megválasztják a képviselőiket és küldötteiket. A SZIDÖK Képviselő-testület illetve a SZIDÖK Küldöttgyűlés további tagjait gyermek és ifjúsági civil szervezetek választják meg.

A SZIDÖK lényegi célja a városi ifjúsági közélet hosszú távú kialakítása, demokratikus fejlesztése, mindenek előtt az önkormányzati működési mód praktikus elsajátításával. Ehhez nélkülözhetetlen a felnőtt önkormányzat és bizottságai munkájának, valamint a Polgármesteri Hivatal tevékenységének megismerése, az azokba való bekapcsolódás a korosztályi önkormányzatot érintő kérdésekben.

Célja, hogy segítse a diákönkormányzatok illetve a fiatalok civil szervezeteinek közéleti tevékenységeit, megismertetve őket a demokrácia szabályaival, az érdekképviselettel és érvényesítés tudnivalóival.

Célja, hogy a hozzáforduló fiataloknak olyan információs, tanulási, életvezetési, munkaerő-piaci, kultúrális és egyéb szolgáltatásokat nyújtson, amely segíti, hogy sikeresek legyenek és hogy városunkban találják meg a jövőjüket.

Célja továbbá, hogy szépítse városunkat és környékét, őrizze annak hagyományait. Képzéseket, táborokat és találkozókat szervezzen a tagjai, a városi, a hazai illetve a külföldi partnerei számára. Fontos feladatnak tekinti a hasonló önkormányzatokkal illetve az EU országok fiataljai önkormányzataival és szervezeteivel való kapcsolatépítést is.

 

Az ifjúságsegítő és a SZIDÖK képviselői - elsősorban az ifjúsági polgármester - rendszeresen résztvesznek a SZIDÖK-öt érintő ügyekben a bizottsági illetve a testületi üléseken és az itt elhangzottak gyakran komoly eszmecserék forrásai a SZIDÖK képviselő-testületi ülésein. Így pl. a legutóbbi ülésén a SZIDÖK foglalkozott a városi szerkezeti tervvel illetve a Petőfi Szálló felújításának kérdéseivel.

A SZIDÖK folyamatosan együttműködik elsősorban a "BOROS" diáktanáccsal, a "HMG" diákönkormányzatával, a Damjanich János Tagiskola és a Koszta J. Ált. Iskola diákönkormányzatával. Folyamatos az együttműködés a civil szervezetek közül az "Együtt" Nagycsaládosok Egyesületével, a Thalész Ifjúsági Csoporttal illetve az Alternatív Játszóházat alkotó szervezetekkel és csoportokkal. A többi önkormányzat és szervezet esetében ez az együttműködés szakaszos jellegű.

Az önkormányzatok és szervezetek képviselői tagjainak rendszeresen kiírásra kerülnek képzések, amelyek közül ki kell emelni az önkéntes képzést illetve a kortárssegítő képzést, amely több önálló szakaszban valósult meg. Képzés volt pl. a "Továbbtanulás-iskolaválasztás", a "Gyermekjogok-diákjogok" illetve a "Szex, szerelem, család" témakörében is.

A célul kitűzött szolgáltatások biztosítása hamar kinőtte a SZIDÖK és a segítő felnőtti kör tudását és lehetőségeit, ezért a SZIDÖK hathatós támogatásával 2005. évben kialakításra került a Diák Pincében a Szentesi Ifjúsági és Információs Pont, amelynek a kapacitásai hétvégenként oly mértékben kihasználtak, hogy a meglévő mellé újabb számítógépet kellett beállítani.

Részese a SZIDÖK a városszépítő és környezetvédelmi, valamint a bűnmegelőző tevékenységeknek, amelyekben a szélesedő partneri kör egyike.

A SZIDÖK évente kettő-négy saját képzési tábort szervez, amelyek programjainak állandó része a szentesi hagyományok őrzése, elsősorban dalok, táncok, kézművességek elsajátítása, gyakorlása.

A SZIDÖK kapcsolatot épített ki és ápol hazai, hasonló önkormányzatokkal, amelyek közül a Nagytőkei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzattal, valamint a Szolnoki Gyermektanács-csal együttműködési megállapodást is kötött.

A Marosvásárhelyi DIETÁ-val illetve a Sommiéres-i ifjúsági közösséggel a SZIDÖK több közös projektet bonyolított le, amelyek sora folytatódik a következő években, várhatóan más partnerekkel bővülve.

 

Összességében a SZIDÖK a céljainak megfelelően tevékenykedett és elmondható az, hogy olyan lehetőségeket sikerült ennek kapcsán kialakítani, amelyek kihasználásában komoly tartalékok vannak a városi diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek számára csakúgy, mint Szentes Város Önkormányzata számára.

 

A SZIDÖK tevékenységei:

A SZIDÖK meghatározó tevékenységei a fentebb bemutatott, kifejezetten közéleti karakterű tevékenységek mellett a következők voltak.

- A SZIDÖK jelentős hangsúlyt helyez a nemzeti ünnepeink méltó megünneplésére mind a saját körében, mind pedig a nyilvánosság előtt és a szidökösök résztvesznek a városi ünnepeken is.

- Pályázatíró és forrás biztosító tevékenységek illetve ilyen tevékenységek támogatása. A SZIDÖK a saját pályázatai mellett készséggel támogatja mások pályázatainak színvonalas összeállítását és azok menedzselését. Ezt a lehetőséget egyenlőre kevesen használják ki, pedig a SZIDÖK országosan elismert önkormányzat és a támogatásának súlya van.

- Kultúrális pályázatok városi kiírása. Ilyen pályázatok voltak az elmúlt időszakban: a vers, próza, dráma pályázatok, graffiti, papírcsodák (origami) pályázatok, táborszervező pályázat. Ezekben együttműködtünk olyan partnerekkel, mint pl. a Gyermekkönyvtár, a Szentesi Graffiti Baráti Kör illetve a Felnőtt Könyvtár.

- Minden évben sor kerül a LEG-Diákok iskolai és városi szintű megválasztására illetve alkalmas jelölt esetén, a SZIDÖK javaslatot tesz a Szentes Városi Közéleti Ifjúsági Díj oda ítélésére, Szentes Város Önkormányzatának.

- Folyamatosan zajlanak ún. önkutatási vizsgálatok a SZIDÖK részvételével illetve szervezésével. Ezek közül kiemelendők a következők: "Alapozó vizsgálat a szentesi tizenévesek életmódjáról és szokásairól"; "Alapozó vizsgálat a szentesi tizenévesek munkaerőpiaci alkalmasságáról"; "Szentesen élő és tanuló tizenévesek problémáinak és városi szintű javaslatainak vizsgálata".

- A SZIDÖK Mikulás minden évben felkeresi a Kórház Gyermekosztályát illetve ezévben már a Kórházban lévő idős betegeket is. Hasonló rendezvény a Karácsony előtt minden évben a Diák Pincében sorra kerülő Szeretetünnepi találkozás.

- Fontos és igen munkás tevékenysége a SZIDÖK-nek, hogy tisztán tartja a Magyartés-Zalotai helyi jelentőségű természetvédelmi területet, amely nem volna lehetséges a Város-ellátó Intézmény segítsége nélkül, tekintettel az évek óta csökkenő, de még mindig igen jelentős szemétmennyiségre.

 

A SZIDÖK pályázatain az elmúlt két évben összesen több száz fiatal vett részt.

A hétvégenkénti programokon a résztvevők száma 60 és 160 fő között változott, ami többször okozott nehézségeket a Városi Diák Pince befogadó képessége miatt.

Fontos fejlemény az is, hogy az elmúlt években mind több szidökös maradt meg a SZIDÖK mellett segítőként, akiknek a száma már meghaladja a 20 főt, pedig az iskoláik nem Szentesen találhatók.

 

A szidökösök joggal lehetnek büszkék ezekre a tevékenységeikre, amelyek a közéleti munka mellett jelentős terheket rónak erre az 50-60 fiatalra, akiknek a többsége az iskolájában illetve a szervezetében is jelentős feladatokat vállal.

 

A SZIDÖK problémái:

Gyakori probléma az, hogy a szidökösök úgy érzik, hogy nem kapnak külső elismerést azokért a tevékenységeikért, amiket pedig gyakran akkor is el kell végezni, ha azt személy szerint nem is igénylik.

Nem értik, hogy 2007. évtől miért csökkent erőteljesen a SZIDÖK és mentor szervezete, a VE-GA Szövetség városi támogatása egy olyan időszakban, amikor minden más forrás is csökkent és a családjaikra is növekvő terhek hárulnak.

Jelentős gond az, hogy a VE-GA és a SZIDÖK ismételt kérései ellenére (a SZIDÖK ezügyben határozatot is hozott) teljes mértékben rendezetlen a Kossuth u. 8. sz. ingatlan önkormányzati tulajdonú pincéjének - a Városi Diák Pincének - a helyzete. Ennek a mai napig nincs önkormányzati vagyonkezelője és a SZIDÖK székhelyének például jelenleg sincs fűtése, (amelyet a tulajdonostárs Földhivatal elbontott) rendszeres a csapadékvíz beömlés és folyamatosan veszélyezteti a szennyvízzel való elöntés is.

 

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata
2. sz. melléklet: A Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (a SZIDÖK) választási szabályzata
3. sz. melléklet: Beszámoló a 2005/2006. tanévi SZIDÖK tevékenységekről
4. sz. melléklet: Beszámoló a 2006/2007. tanévi SZIDÖK tevékenységekről
5. sz. melléklet: Javaslatok a városi ifjúsági koncepció 2007-2008. évi feladattervébe

 

Szentes, 2007. november 15.

Koromné Seri Anikó
városi ifjúságsegítő

Emlékeztető

Kategória: SZIDÖK hírek
Megjelent: 2007. október 07. vasárnap

(2007. október 05.)

Az október 05-i SZIDÖK Képviselő-testületi ülésen az alábbiakat beszéltük meg:

Bővebben: Emlékeztető

Szakmai beszámoló

Kategória: SZIDÖK hírek
Megjelent: 2007. július 22. vasárnap

A pályázat kódja: IFJ-BM-06-0049
A pályázati program eredményeinek részletes bemutatása

I. Bevezető:
Szentes Város Képviselő Testülete 136/2005(VI.24.) Kt. határozatával fogadta el az előző pályázati ciklus szellemében fogant ifjúsági koncepcióját és 2005-2006 évi cselekvési tervét.
A két anyag természetesen egymással összhangban született.
Tartalmukat egyedi adottságként és eredményként meghatározták a következők is.

Bővebben: Szakmai beszámoló

Jegyzőkönyv

Kategória: SZIDÖK hírek
Megjelent: 2007. április 22. vasárnap

Szentes, 2007. április 20.

Jelen vannak a Jelenléti ív szerint

Bővebben: Jegyzőkönyv

Emlékeztető

Kategória: SZIDÖK hírek
Megjelent: 2007. március 04. vasárnap

SZIDÖK Képviselő-testületi ülés,
2007. március 02., Városi Diák Pince

Jelen vannak: 7 iskolai diákönkormányzati képviselő és 4 civil szervezeti képviselő

A regisztráció után a napirend egyhangúan elfogadásra került.
Koromné elmondja, hogy a február 28-ig beérkezett javaslatok alapján, a szakértők javaslata:

Bővebben: Emlékeztető

Összefoglaló beszámoló

Kategória: SZIDÖK hírek
Megjelent: 2006. október 20. péntek

a Szolnok Városi Gyermektanács, a SZIDÖK
és a NA-GYIÖK találkozóról
Magyartés, 2006. október 13-14.


A Szolnok Városi Gyermektanács, a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (SZIDÖK), és a Nagytőkei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (NA-GYIÖK) képviselői 15 óra körül érkeztek meg a magyartési VE-GA Tábor Központba. A hálókörletek elfoglalása és a csomagok elrendezése után az ismerkedésé volt a főszerep, amit egy (szerintem) nagyszerűen sikerült kreatív tréninggel zártunk. A téma a félelem-rettegés-horror volt. A különböző önkormányzatokból érkezett képviselők remekül összerázódtak, így másnap a bemelegítő játékok után hatékonyan dolgoztunk a kiscsoportos tevékenységek közben.
Open Space módszerrel négy témakört dolgoztunk fel.

Bővebben: Összefoglaló beszámoló

A SZIDÖK 2006. II. félévi tevékenysége

Kategória: SZIDÖK hírek
Megjelent: 2006. október 10. kedd

Szakács Katalin ifjúsági polgármesterrel beszélgetek arról, hogy mi a mérlege a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (SZIDÖK) elmúlt félévi tevékenységének.

- Igen sokoldalú tevékenységről tudok beszámolni. Mindenről lehetetlen beszélni, ezért megpróbálom a jelentősebbeket kiemelni.
Három pályázatot hirdettünk meg - dalszövegeket, jeleneteket és Fény/Árnyék címmel verseket várunk. Újdonság az, hogy e-mailban várjuk a pályaműveket.

Bővebben: A SZIDÖK 2006. II. félévi tevékenysége

Beszámoló a 2005/2006. tanévi SZIDÖK tevékenységekről

Kategória: SZIDÖK hírek
Megjelent: 2006. május 21. vasárnap

Munkánkat az elfogadott ifjúsági koncepció és cselekvési terv határozta meg. A Képviselő-testület kérésének megfelelően a SZIDÖK választási rendszerét kibővítettük. Megkerestük a városban működő gyermek és ifjúsági tizenévesekkel foglalkozó csoportokat, szervezeteket. Voltak olyan szervezetek, csoportok, akik jelezték azt, hogy egyenlőre még nem kívánnak bekapcsolódni a SZIDÖK tevékenységébe, amint erről megszületik a döntésük, értesítenek róla minket.
Fontos megjegyezni azt, hogy a SZIDÖK tevékenységébe a 2005/2006. tanévben a két egyházi általános iskola képviselője és küldöttei nem kapcsolódtak be. Ennek ellenére a SZIDÖK meghívóit és tájékoztatóit folyamatosan megkapták.
A városi Diák Pincében működő Alternatív Játszóházi Fórum, a Nagycsaládosok Egyesületének képviselői viszont részt vesznek a SZIDÖK-ben.

Bővebben: Beszámoló a 2005/2006. tanévi SZIDÖK tevékenységekről

Mikulás a kórházban

Kategória: SZIDÖK hírek
Megjelent: 2005. december 10. szombat

Bővebben: Mikulás a kórházbanA SZIDÖK ebben az évben ismét megrendezte a Kórház Gyermekosztályán a Mikulás-délutánt. A gyerekek az általunk készített ajándékokat kapták - Mikulás csizmát, amit filcből készítettünk. (A csizmák persze nem voltak üresek). Kis programunkat tapssal jutalmazták a gyerekek.
Csilla furulyázott, Pataki Kati és Anita szintén. Szakács Kati Sün Balázsról mesélt, Horváth Diána és Gránicz Nikolett verseket mondtak. Annamária és Pataki Kati bábozással is meglepték nem csak a gyerekeket, hanem minket is.

Bővebben: Mikulás a kórházban