Párt-ideológiák és társadalmi tudatformák II.

Kategória: Levelek XVI
Megjelent: 2020. március 14. szombat

(Tipikusan magyar tudatformák)

Az általános társadalmi tudatformák mellett az egyes népeknek, nemzeteknek illetve lokálisabb kultúrájú, nyelvű társadalmaknak létezhetnek és léteznek is egyedi, csak rájuk jellemző tudatformái is. Ezek azonban nem függetlenek az általános tudatformák tartalmaitól. Egyrészt azonban nem okvetlenül érintik valamennyi tudatformát, másrészt gyakran inkább egyféle zárványai azoknak.
Természetesen léteznek jellegzetesen magyar (és magyaros) tudatformák is, ahogy ezeket - talán nem is teljes körűen - a dolgozatom I. részében fel is soroltam.
Miért nem csak „magyar”, hanem egyben „magyaros” is?
Nem szeretnék a következőkben foglaltaknak elébe vágni, de erre a kérdésre kívánkozik egy, a kifejtéseket megelőző, rövid értelmező válasz.
Ennek a válasznak a lényege az, hogy a magyar nép / nemzet hosszú - sok száz éves - történelmi idő óta olyan megosztottságban él, amiben az egymással kibékíthetetlen ellentétben lévő résztársadalmainak alig lelhető fel egy közös identitás-minimuma, a közös nyelven kívül.
Nem túlzás kijelenteni azt, hogy a kifejezetten magyar tudatforma alapvető jellegzetessége az, hogy egymással antagonisztikus ellentétben lévő részekből tartalmaiból áll, amelyek egymást feltételezik.
Nézzük az egyes tudatformákat, amelyeket ez esetben sem töltök meg tartalmakkal, már amennyire az lehetséges egyáltalán.

Bővebben: Párt-ideológiák és társadalmi tudatformák II.

Párt-ideológiák és társadalmi tudatformák I.

Kategória: Levelek XVI
Megjelent: 2020. február 23. vasárnap

(Általános tudatformák)

A különféle ún. ellenzéki pártok képviselőitől egyre gyakrabban hallani, olvasni azt, hogy nem kívánnak ideológiai kérdésekkel foglalkozni. Az indokaik között alapvetően két dolog szerepel.
Az egyik az, hogy a szövetkezés akadályát látják az ideológiák ütközésében - kiegészülve a definíciós gondokkal. A másik az, hogy ezek a kérdések a választók tömegeit vagy nem érdeklik, vagy megosztanák őket. Tehát inkább olyan kérdésekre koncentrálnak a programjaikban, amik a választókat a mindennapi életükben konkrétan érintik, érdeklik.
Mind a kettőben tagadhatatlanul van logika, csak hogy ez olyan logika, amely tévútra vezet. A pártpolitika színpadján mindenek előtt azért, mert teljes mértékben átengedi a politikai ideológia színterét a FIDESZ-nek és a KDNP-nek, mert hogy ők nagyon is gondosan dolgozták és dolgozzák ki a politikai ideológiájukat, amit hatékonyan adnak el a választóik széles tömegeinek.

Bővebben: Párt-ideológiák és társadalmi tudatformák I.

Kis betekintés az értékrendek világába

Kategória: Levelek XVI
Megjelent: 2020. január 06. hétfő

Az erre hajlandóakat körbe vezetem egy kicsit az értékrendek világában a saját szájamíze szerint, ami a pártideológiák vizsgálatának is egy újabb önálló szempontrendszere lehet.

Bővebben: Kis betekintés az értékrendek világába