2018 év nyarán megkettőződött a nyári egyetemi folyamat-rendszerünk, mert a jellemzően 28 évesnél idősebb részvevőkhöz képest új igényekkel jelentek meg a jellemzően 19-26 éves vegások. Az idősebbek nyári egyeteme mellett (Nyári Egyetem 1.0) az övék lett a Nyári Egyetem 2.0.
A megelőző, esetenként sokéves beszélgetések, levelezések és viták nyomán készítette Pali a 2019 évi Nyári Egyetem 1.0-ra a következő anyagokat:

Tőkés bérmunka, karrier, szükségleti munka, alternatív munka, alternatív bérmunka

Kategória: Levelek XIII
Megjelent: 2019. november 02. szombat

1. Fogalmi alapok:
- Bérmunka: A bér, a munkaerő ára. A bérmunkás eladja a munkaerejét (képességét) annak, aki foglalkoztatja, vagyis megfizeti az árát.
A bér - ha sokszor jelentős áttételekkel is - csak tőkehozadékból származhat, tehát szükségképpen tőkés bérmunka minden megfizetett munka. (Lehetnek persze önfoglalkoztató és civil változatai is, amelyek azért érdekes kérdéseket vethetnek fel.)
- Karrier: Szociológiai értelemben valóban egy életpálya (és ebben az értelemben létezik pl. deviáns karrier is). A társadalmi-gazdaságban a politikában (stb.) a karrier (gyors) előrejutást, érvényesülést jelent.
Tekintettel arra, hogy ezt nem lehet mással mérni, mint vagyonnal és pénzzel, ez a karrier fogalom, csak a tőkés bérmunka világában értelmezhető.
- Szükségleti munka: A meghatározóan nem gazdasági szereplőként felfogott, teljességében önmegvalósító emberi lény tevékenységeinek „szövete”. Munkának, csak azért nevezzük, mert közgazdasági szempontból egyenlőre nem értelmezhető másként.
- Alternatív munka: Az alapvetően gazdasági szereplőként egzisztáló egyén azon munkajellegű tevékenységeinek összessége, amit úgy végez a maga igényeiből illetve kedvére, hogy az nem bérmunka.
- Alternatív bérmunka: Olyan (tőkés) bérmunka, amibe az alkalmazó illetve a bérmunkás bevonja az alternatív munkái elemeit, mert ez hatékonyabb és mindenkinek jobb is. (Persze ehhez erre megfelelő - jellemzően szellemi - bérmunka kell.)

Bővebben: Tőkés bérmunka, karrier, szükségleti munka, alternatív munka, alternatív bérmunka

Lelki önmegvalósítás és spirituális fejlődés, megvalósulás

Kategória: Levelek XIII
Megjelent: 2019. november 02. szombat

1. Fogalmi előzetes:
- A lelki önmegvalósítás transzcendens - önmaga valóságán túllépő - „élmény”, amennyiben pl. a Maslow kúpon túli, mert annak a csúcsa a praktikus önmegvalósítás.
- A spirituális megvalósulás az ésszel fel nem fogható „felsőbb hatalmakkal”, „erőkkel” való azonosulás és az ebből való erőmerítés. Egy másféle értelemben a „kozmikus” végtelennel és önmagunk belső végtelenével való érintkezés, ebből való erőmerítés.
- Ezek az érintkezések eufórikus, extatikus, kontrollálatlan elragadtatási élmények, amelyekben átlépünk az egyén határain.
- A fentiekhez spirituális fejlődés szükséges. Ennek alapja azonban a „maslowi” értelemben vett fejlett és egészséges személyiség. Nem mindegy ugyanis az, hogy Te adaptálod a „külső erő” hozadékait vagy a „külső erő” nyel el Téged. Ráadásul ez a vonzó erő nem csak „fény” lehet, de „sötét” is.

Bővebben: Lelki önmegvalósítás és spirituális fejlődés, megvalósulás

A VE-GA újraszervezése

Kategória: Levelek XIII
Megjelent: 2019. november 02. szombat

A megőrizve meghaladás szempont-rendszere - a mozgalmi alakulati létmód jellemzői:
1. Mozgatórugója a kielégítetlen igényekből és kezeletlen gondokból adódó nyugtalanságok „Braun mozgása”.

2. Létfeltétele a fentiekre való identitív válaszok léte és az ezekhez kapcsolódó pozitív élmények folyamata.

3. Célja:
- az egyéni harmónia és boldogság elérésének segítése
- az egyéni és közösségi autonómia megvalósulásának, megélésének segítése
- a szükségleti munka társadalmi általánosulásának elősegítése

4. A működési módja szerint független civil szervezet - fejlődő közösségek láncolata (a VE-GA közösségfejlődési elmélete és módszerei szerint) illetve az ilyenek és a célracionális vegás vállalkozási csoportok hálózata.

5. Civil szervezetként közvetlen demokrácia jellemzi, betartva a formális demokrácia jogszabályi előírásait.

6. A VE-GA tevékenységei, civil szervezeti létének eseményei nyilvánosak - alapvetően a honlapján keresztül.

7. Nélkülözhetetlen az új kihívások tükrében állandóan fejlesztett nagyközösségi ideológia - az „alapvegalógia” - és az ezen alapuló, „karbantartott” identitás-lánc.

8. A VE-GA alapvető értéke az, hogy nyitott mindenkire, aki „egy húron tud pendülni” vele.

9. Szükséges a mozgalmi vezető munkája illetve a mozgalmi vezetés (centrum), rotációs személyi vezetéssel. (A VE-GA vezetési elméletének és módszerének megfelelően).

10. Döntéseit alapvetően a rá jellemző etika erkölcsi ítéletei alapján hozza meg és ezeknek megfelelően hajtja ezeket végre.

11. Számba vett jelképek (jelképrendszerek), hagyományok, emblematikus produktumok.

12. A nagyközösség illetve a baráti, lakóhelyi, szakmai közösségei hagyományos és újabb rendezvényei, találkozói, táborai és túrái.

13. Személyes egyéni, baráti, lakóhelyi és szakmai kapcsolatok hálózata.

14. Gyermek és ifjúsági vagy ezeket segítő szerveződés - tudatosan szocializáló tevékenység-rendszerrel. Tiszteletben tartja azonban a családok és az iskolák „jogait”.

Kismagyar történelmi kérdőjelek

Kategória: Levelek XIII
Megjelent: 2019. november 02. szombat

1. Eredetünk tényei - eredet-mondák, regék, (esetenként csinált) mítoszok

2. Honfoglalás - Pozsonyi csata - államalapítás

3. 1514 illetve a „nemesi nemzet”, meg a Szent Korona Tan ideológiája

4. 1848-49 tényei - (meg a „barguzini titok”)

5. A magyar „baloldal” sorsa Tisza István rendszerében

6. 1918-19 - a honvédő háború és „Trianon”

7. A magyar „baloldal” sorsa Horthy rendszerében

8. A Holokauszt nyomán

9. 1956

10. A NER „praktikus” legitimációs kísérletei „jobb” oldalon és ennek nihilje a „bal” oldalon

Kihívások az idősödő szüleitekkel kapcsolatban

Kategória: Levelek XIII
Megjelent: 2019. november 02. szombat

Minden kapcsolat más. Most néhány általánosabb gondot vázolok fel.
A magunk legfőbb „kockázata”: Az elidegenedés, a méltó törődés és temetés elmaradása - a halállal nem lehet játszani, mert a lezáratlan dolgok mindvégig velünk maradnak.
A kívánatos törődést a szülők életkora és helyzete határozza meg.
Alapvető igény: „Otthon” maradni mindvégig - az egyik oldalról. Méltóképpen törődni a „szeretteinkkel” - a másik oldalról. Elkerülni a magányt, a fizikai, szellemi és lelki leépülést.
Alapvető dilemma a következő: Nem érzünk felelősséget az időseinkért. Nincs is velük mindennapi élő kapcsolatunk, elidegenedtünk tőlük. Nem is ismerjük őket! Ennek rendezését most kell elkezdeni.
A gondok lényegi oka: megszűntek a többgenerációs, együtt élő családok és nincs új kultúra az öregekkel való kapcsolattartásra, majd „elgondozásukra”, méltó temetésükre. (Méltó temetés: mindannak a felidézése, amit az elhunyt életében adott, ami segít jobban, méltóbban élni az életünket, segít jobbá válni és erőt ad a folytatva újrakezdéshez.)
Másodlagos ok: Megszűnt a régi viszony az öregedéshez, iszonyodunk a betegségektől, az elesettségtől, a haláltól. Nagyon nehéz szembenézni a haszontalan és „teher” öregedés problémájával és az elmúlással (a saját magunk elmúlásával is).
Harmadlagos ok: nincs a velük való kapcsolatunknak közös nevezője (témája).

Bővebben: Kihívások az idősödő szüleitekkel kapcsolatban