Gondolatok az „európai kereszténység” értelmezéséhez

Kategória: Levelek XI Megjelent: 2019. november 02. szombat

I. Kereszténység és iszlám:
I.1 A manter-imperializmus egybegyúrja a világot, mindenütt „idegenek” ütközéseivel.
I.2 Az ellentét konkrét tartalmúvá válik Európában is, a migrációs nyomás miatt, mint vallási, kulturális és politikai ellentét.
I.3 Mindhárom terén totális a kölcsönös tudatlanság - az emiatti „idegenség”.

II. Mit kellene tudnunk a „kereszténység”-ről?
II.1 Ismerjük a keresztény vallást, kultúrát és a politikai kereszténységeket?
II.2 Jézusi a kereszténységnek ez a három „metszete”?
II.3 Csak Európa keresztény - hogyan és mennyiben?
- Vannak „keresztényibb” földrészek.
- Európában (is) igen sokféle kereszténység van:
- katolikus
- sokféle református
- sokféle ortodox
- számos kisegyház és szekta
- Nagy számú „echt” európai muzulmán van és vagy nyolc muzulmán többségű ország.
II.4 Megannyi keresztény kultúra és nemzeti politikai kereszténység van, míg európai nincs.

III. Az európai kultúra genezise:
- Görög-hellenisztikus alapok
- Római alapok
- Ős- (eredeti) kereszténység
- „Nyugati” kereszténység
- „Keleti” kereszténység
- Reneszánsz hatások
- Gyarmatosítás - a kereszténység expanziója
- Reformáció - Inkvizíció
- Felvilágosodás - kapitalizmus - nemzetek - (ateizmus) - szocializmus
- Anti-kommunizmus
- Anti-fasizmus
- Európa Tanács - Európai Unió
Az európai tudatformák egyikét jelenti a keresztény hit.

IV. Főbb keresztény vallási értékek az európai kultúra szempontjából:
IV.1 Szempontok:
- Ezek ideákra vonatkoznak.
- Objektíve létezőek, de egyénileg nem vallottak - senki nem küzd az Unió értékeiért.
- Három-félék: - egyetemesek
- evangéliumiak - teológiaiak
- a valláson túlterjedt, európai kulturális értékek (IV.2)
IV.2 Európai (keresztény) kultúrális értékek:
- A hit szabad megválasztása, szabad akarat - szabadság
- Emberi méltóság - emberi jogok
- Felebaráti szeretet - intézményes társadalmi szolidaritás
- Egyenlőség - közösségiség
- Igazságosság - etikus lelkiismeretesség; igazságos elosztás („lappangó érték”)
- Egyetemesség - minden emberre való kiterjedés
Akkor működnek, ha az emberekben működnek.

V. Ferenc pápa az Európa jövőjéhez való keresztény hozzájárulásról (az „Európa elgondolása, újragondolása” konferencián, 2017.11.31.):
V.1 A személy és a közösség az Unió jövője.
V.2 Építő elemei:
- Méltó politikai párbeszéd, a közjó érdekében.
- Józan befogadás - illeszkedési feltétellel.
- Szolidaritás, reményteli jövővel és jó neveléssel.
- Az európai közösség fejlődése - ebben a munka szerepe - mint a világ fejlődésének
forrása is.
- A béke megvalósítása - „az ember … életre szomjazik és boldog napokra vágyik.”

VI. A politikai kereszténység három változata:
VI.1 Az Unió politikai kereszténységének jellemzői:
- Robert Schuman: „Európa keresztény lesz vagy nem lesz.”
- Európa felelőssége a világ fejlődésében
- Béke
- Szabadság - az értékek szabad áramlása
- liberális demokrácia
- szubszidiaritás (önrendelkezés)
- Emberi méltóság - emberi jogok
- Közösségiség - közösségi jogok, jogállamiság
- Szolidaritás - a támogatásokban is megjelenítve
- Igazságosság - a terhek és a javak elosztásában
- A politikai vezetés, mint erényes szolgálat

VI.2 Magyar keresztények ajánlása a politikai kereszténység gyakorlásához az „Idők jelei” sorozat „Újra néven nevezzük - Erények a közéletben” részében.

VI.3 Politikai kereszténység O.V. szerint - a 2017 évi „Meg kell védenünk a keresztény kultúrát” című karácsonyi beszéde tükrében:
- Mondanivalója: a keresztény Európa védőpajzsa voltunk, vagyunk és leszünk, a saját nemzeti érdekeinkből.
- Védjük a keresztény ünnepeink megünneplését - azok nevében is, akiknek a kereszténysége,
„csak szenteltvizes pogányság csupán.”
- Kiindulópont: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” De a parancs második fele (sicc)
szerinte az, hogy: szeretnünk kell önmagunkat is - vagyis „hazánkat, nemzetünket,
családunkat, a magyar kultúrát és az európai civilizációt (sicc)” „Ezek között … bontakozhat
ki … a magyar szabadság, egyben Európa szabadságának záloga.”
- „A mi kultúránk az élet kultúrája. Kiindulópontunk … az élet értéke, minden személy
Istentől kapott méltósága - enélkül „az emberi jogokat” és hasonló modern kori képződmé-
nyeket sem tudnánk értékelni. Ezért is kérdéses számunkra, vajon exportálhatóak-e
másfajta pillérekre épült civilizációk életébe.”