Hosszú szünet után kerülnek fel ismét „levelek” ebbe a rovatba. Részben más síkra tevődött a
VE-GA szellemi tevékenysége és ott öltött konkrét levelezési és vita formákat. Aztán átéltük a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (a SZIDÖK) és a VE-GA szentesi szervezete és nagyintézményei önkormányzat általi - utólag is teljesen értelmetlennek bizonyult - megsemmisí-tését. Ez maga után vonta azt is, hogy csak annyiban teremtettünk nyilvánosságot a dolgainknak, amennyiben az jogi kötelességünk volt. A gondolati hallgatásunk éveiben azonban megszületett Pali „Méltó temetés” című könyve, megszületett 16 míves távképzési anyaga - az elsőt tartalmazza a LEVELEK XII. - és számos anyagunk került föl a szentesi „E-könyvtár”-ba (ami a fő oldalunkról közvetlenül is elérhető).
2018 év nyár végén születtek a következő vita-vázlatok, mint összefoglalók és újraindítók.

Hogyan lehet gondolkodnunk a hitekről, vallásokról, egyházakról?

Kategória: Levelek XI
Megjelent: 2019. november 02. szombat

Lépésekre bontva:

1. Szükségünk van lelkierőre.

2. Lelki erőforrások (pl.):
- „a hit, a remény és a szeretet”
- „szeretet, szerelem, hit, humor és katarzis”
- ihlet, inspiráció, akarat, stb.

Bővebben: Hogyan lehet gondolkodnunk a hitekről, vallásokról, egyházakról?

Gondolatok a kismagyar társadalom kettétört állapotáról

Kategória: Levelek XI
Megjelent: 2019. november 02. szombat

I. Előszó:
1. Az idei parlamenti választások nem pártpolitikai alternatívák mentén zajlottak:
- Nem jobb- és baloldali programok, illetve
- nem konzervatív, liberális vagy szocialista nézetek mentén.
2. Hangsúlyozottan „kismagyar” termék volt.
3. A konkrét magyarázatok dilemmája:
- Az értelmezés vagy átpolitizálatlan és alapos történelmi ismereteket kívánna,
- vagy pedig Farkas Márton Attila „Miért nincs magyar nacionalizmus” című munkájának
feldolgozását - rövid és jó, de a 2004.12.05-i népszavazás miatti felháborodásában írta,
helytelen következtetésekkel.

Bővebben: Gondolatok a kismagyar társadalom kettétört állapotáról

Gondolatok az „európai kereszténység” értelmezéséhez

Kategória: Levelek XI
Megjelent: 2019. november 02. szombat

I. Kereszténység és iszlám:
I.1 A manter-imperializmus egybegyúrja a világot, mindenütt „idegenek” ütközéseivel.
I.2 Az ellentét konkrét tartalmúvá válik Európában is, a migrációs nyomás miatt, mint vallási, kulturális és politikai ellentét.
I.3 Mindhárom terén totális a kölcsönös tudatlanság - az emiatti „idegenség”.

Bővebben: Gondolatok az „európai kereszténység” értelmezéséhez