Gondolatok a fennmaradásunk etikájának alapjaihoz

Kategória: Levelek III
Megjelent: 2008. szeptember 27. szombat

Korom Pál vagyok, vízmérnök.
Diplomásként azzal kezdtem a pályámat, hogy egy olyan team tagja voltam, amely a majdan elgondolt dunai vízlépcső-rendszer számítógépes modell-kísérleteit végezte a '70-es évek közepén. Így igen hamar találkoztam egy rendkívüli súlyú környezeti és természetvédelmi problémával. Az elmúlt másfél évtizedben köztisztviselőként foglalkoztam illetve foglalkozok helyi és regionális vízi, környezeti és energetikai problémákkal. Mindemellett a kereken harminc éve alakult országos VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség alapító elnöke vagyok és itt ezt a civil szervezetet képviselem. Ebben a szervezetben a benne felnőttként is megmaradók száma ma már több száz fő és sajátos jellegzetessége az, hogy a vezetőik mindig is különös érdeklodést mutattak különféle etikai kérdések iránt. Az eddigiektől eltérően tehát, egy más oldalról közelítek a konferenciánk témájához.

Bővebben: Gondolatok a fennmaradásunk etikájának alapjaihoz

Van-e társadalmi-emberi fejlődés a történelem folyamat-rendszerében?

Kategória: Levelek III
Megjelent: 2005. február 10. csütörtök

A válságba jutott volt marxisták jelentős része immár tagadja, hogy a történelem tényei objektív fejlődéstörvények hordozói, megvalósulásai. A konkrét nézetek terén nagy a változatosság és ez könnyen zavarba ejti az embert, főleg, mert többen sajátosan értelmezik az egyébként általuk elismert "történelmi haladás" fogalmát is.
A fentieket sajátos összefüggés-rendszerbe helyezi az a tény, hogy a fenti pálfordulás a modern és posztmodern korról való elmélkedés általános keretében következett be, azzal az igen lényeges problémafelvetéssel, hogy mi is légyen a posztmodern kor lényegi tartalma - és persze, hogy mi volt a modern kor lényegi sajátja?

Bővebben: Van-e társadalmi-emberi fejlődés a történelem folyamat-rendszerében?

Van-e alternatívája a fogyasztói bérmunkás életstratégiának a bérmunkások világában?

Kategória: Levelek III
Megjelent: 2005. január 04. kedd

Nem vagyok híve a címkézésnek, minősítő kijelentéseknek, az önkényes kategorizálásnak és a szemellenzősségnek ugyanúgy, mint a holisztikusnak minősített eklekticizmusnak. Nincs szükségem arra sem, hogy mindenféle szellemi konstrukciók kiagyalásával keltsem magam és mások előtt azt a képzetet, miszerint okos értelmiségi vagyok - és kifejezetten "ehhez" a műveltségem sem elegendő, kiváltképpen a humántudományoknak területein.

Bővebben: Van-e alternatívája a fogyasztói bérmunkás életstratégiának a bérmunkások világában?

Segítőség és segítői tevékenység a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség szerint

Kategória: Levelek III
Megjelent: 2004. december 22. szerda
Ma hazánkban még nem köznapi dolog a tudatos segítői tevékenység abban az értelemben, ahogy azt alapvetően Rogers értelmezte és fogta fel. A VE-GA a maga segítői természete és gyakorlata alapján - számbavéve az eredményeket és a gondokat - két konferenciát is szervezett (2001-ben Szolnokon és 2002-ben Szentes-Magyartésen), amelyek kapcsán alaposan kidolgozta és vitára bocsátotta a maga nézeteit, elgondolásait. 2003 évben pedig akkreditáltattuk 120 órás "A kortárssegítők kiválasztása és képzése" című pedagógus továbbképzési anyagunkat (egyben a vegalógia lényegének a külső érdeklodok számára is értheto és koherens összefoglalását).

Bővebben: Segítőség és segítői tevékenység a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség szerint