Az individualizációról és az autonómmá nevelésről

Kategória: Levelek I
Megjelent: 2010. december 11. szombat

Az eredeti, alapvető emberi értékek (az archetipikus értékek) viszonyba hozták az egyént az objektív és szubjektív környezetével és főleg önmagával - elkülönítették, én-né tették. A fejlődés folyamata egyúttal az elkülönülés folyamata is volt és egyszerű viszonyait mind bonyolultabbak váltották fel.
Hosszú történelmi időszakonként azonban, csak mindinkább elkülönült, de nem szakadt ki sem a "természetéből", sem a társadalmából.
Mindennapjait a természet körforgása és eseményei közvetlenül határozták meg csakúgy, mint azon addíciós társadalmi szövet (és annak kultúrája), amelynek alkotója volt.

Bővebben: Az individualizációról és az autonómmá nevelésről

Mitől magyar a magyar és mit minősíthetünk magyarnak?

Kategória: Levelek I
Megjelent: 2010. december 10. péntek

"Magyar ügyben" három felvetésrendszer érkezett hozzám. Az egyik "Trianon" kapcsán, miszerint, hogy hogyan gondolkozom erről én? A másik a magyarságtudat egy kételyes megközelítése - népművészetek oldaláról. A harmadik pedig egy államvizsga-munkában és a hozzákapcsolt professzori kérdésekben - azok által - jelent meg (meglehet, inkább bennem, mint bennük).
A báziskérdés talán a következő lehetne: Mitől magyar a magyar? illetve Mit tekinthetünk magyarnak?

Bővebben: Mitől magyar a magyar és mit minősíthetünk magyarnak?

Az Európa-paradigmáról és a magyarságról

Kategória: Levelek I
Megjelent: 2010. december 08. szerda

A termelés fejlődésével a történelem hajnalán megjelent a felesleg. A törvényszerűen megszülető államok rendszerbe szervezték ennek a feleslegnek az áramoltatását is a termelőktől az állam hierarchiájának felsőbb szintjeire.
A kialakuló helyi világrendszerekben ez az áramlási folyamat megkettőződött és államközivé is vált - kialakultak a rendszerbe szervező központi hatalmak (a centrumok) és a feleslegük egy részét nekik "átadó" perifériák. A római, a nyugat-római birodalom illetve Nagy Károly birodalma nyomán (Pannónia "csak" a határvidékük volt) alakult ki az európai centrum illetve benne az Európa-paradigma, amelynek lényege az autonóm (önálló, önmagukkal felelősen rendelkező) egyének szabad vetélkedéseiből és szövetkezéseiből illetve az ezek által való építkezés. Olyan építkezés, ami minden egyén és minden közösségük, szervezetük boldogulásának és boldogságának forrása lehet.

Bővebben: Az Európa-paradigmáról és a magyarságról