A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség alapvető erkölcsi elvei

Kategória: Levelek archívum
Megjelent: 2013. október 20. vasárnap

Ezeknek az erkölcsi elveknek a vállalása, betartása és az ezek mentén való szövetkezések alapvetően magánügyek. Ezért ezt a megfogalmazási módjuk is tükrözi.
A vegások közötti egyik meghatározó azonosság, hogy ezeket az elveket, mint elveket vállalják, betartják és ezek mentén is szövetkeznek.

Bővebben: A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség alapvető erkölcsi elvei

Segítőség és segítői tevékenység a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség szerint

Kategória: Levelek archívum
Megjelent: 2013. október 20. vasárnap
Ma hazánkban még nem köznapi dolog a tudatos segítői tevékenység abban az értelemben, ahogy azt alapvetően Rogers értelmezte és fogta fel.
A VE-GA a maga segítői természete és gyakorlata alapján - számbavéve az eredményeket és a gondokat - két konferenciát is szervezett (2001-ben Szolnokon és 2002-ben Szentes-Magyartésen), amelyek kapcsán alaposan kidolgozta és vitára bocsátotta a maga nézeteit, elgondolásait. 2003 évben pedig akkreditáltattuk 120 órás "A kortárssegítők kiválasztása és képzése" című pedagógus továbbképzési anyagunkat (egyben a vegalógia lényegének a külső érdeklodok számára is értheto és koherens összefoglalását).
Ezek az anyagok elérhetőek, de a jelen honlapon is található egy más aspektusú segítőiséggel foglalkozó anyag ("Gondolatok a közhasznú civil kompetenciákról").

Bővebben: Segítőség és segítői tevékenység a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség szerint

Önkormányzás, önkormányzat, tizenéves önkormányzat, diákönkormányzat I.

Kategória: Levelek archívum
Megjelent: 2008. szeptember 23. kedd

I. BEVEZETŐ:
Az emberegyén indivídum, egyben társadalmi lény. Közvetlen emberi kapcsolatain kívül a társadalmi erők bonyolult rendje hat rá, illetve - részben a társadalom közvetítésével - megannyi természeti erő. Globalizálódó korunkban a ható és érzékelt erők is globálissá tágultak és ettől az emberegyén maga is globális, egyben világtörténelmi sorsra jutott - vagyis tudatosul benne, hogy "ettől nem menekülhet".
A lokális és globális az "egészséges" identitású egyénben mind kevésbé különül el és a nem is olyan régi "Gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan!" idióma máris átalakulóban van: "Cselekedj lokálisan annak a tudatában, hogy az egyben globális hatású cselekvés is!"

Bővebben: Önkormányzás, önkormányzat, tizenéves önkormányzat, diákönkormányzat I.

Gondolatok a diákközéleti kihívásokról 2003 elején az európai követelmények tükrében

Kategória: Levelek archívum
Megjelent: 2008. szeptember 23. kedd

I. Bevezető
Az iskola világa sajátos gyakorló akadálypálya, amelynek hivatása felkészíteni egy adott társadalomba való sikeres - hogy úgy mondjam: boldoguló és boldogító - integrálódásra.
Ennek alapeleme a társadalmi közegben való tudatos helyfoglalása és együttműködése mindazok társadalmi aktotokkal, akiknek szintén meghatározó funkcióik vannak ezen téren.
A magyar iskolarendszernek a fenti követelmények szerint a legnagyobb lemaradása a demokratikus és a "demokráciára való nevelés" területén vannak, amelyek alapvető megnyilvánulása a demokratikus (többek közt) iskolai közélet.

Bővebben: Gondolatok a diákközéleti kihívásokról 2003 elején az európai követelmények tükrében

Az elit gimnáziumok és az óraszám csökkentés

Kategória: Levelek archívum
Megjelent: 2008. szeptember 22. hétfő

Az OM 10 %-kal csökkenteni akarja az iskolai tanóra óraszámokat - ami például egy törekvő, de közepesen jól tanuló 11-es gimis esetében, a heti 60 óra fölötti tanidő 2-3 órás csökkentését jelenthetné mindössze.
Az elit - tagozatos - gimnáziumok első tíze azonnal petíciót menesztett a Minisztériumba, szörnyű veszélyben látván kiváló képzésük elért színvonalát.
A VE-GA meg - elvben - összecsapdoshatná virtuális tenyerét, hiszen ide, s tova 20 éve már, hogy sokoldalúan és megalkuvás nélkül érvelünk, az adott körülmények között folyamatosan "növekedő" tanidő csökkentése mellett.
Inkább azonban a bosszúságra van okunk a - tessék-lássék - kibontakozó vita elképesztő ostobasága miatt, amiben a vezető pedagógusok játszanak már-már tragikomikusan szomorú szerepet.

Bővebben: Az elit gimnáziumok és az óraszám csökkentés

"Szívatás" vagy hallgat a Parlament (is), mint a sült hal

Kategória: Levelek archívum
Megjelent: 2008. szeptember 22. hétfő

Minap is viccelődött valamelyik újságban egy dedós tollforgató azon a látszólagos ellentmondásról, amit - ki tudja hányadik ostobaként - a "békeharc" szó két fele között vélt felfedezni. Számomra a béke az emberi viszonyok harmonikus állapota - az egyéni belső viszonyoktól, a Föld viszonyaiig - a harc pedig tudatosan megvívott ütközések permanens sorozata mindazokkal, akik szóhoz jutni hagyni sem kívántak/kívánnak nem hogy "közös győzelemre" jutni.

Bővebben: "Szívatás" vagy hallgat a Parlament (is), mint a sült hal

Gondolatok a közhasznú civil kompetenciákról

Kategória: Levelek archívum
Megjelent: 2008. szeptember 22. hétfő

A magyarországi közhasznú civil szervezetek több szempontból is rendkívül jelentős időszak előtt állnak. Különösen a civilszervezetek azon köre, amelyek tevékenysége a hagyományos magyar társadalmi kategóriák szerint nehezen határozható meg, noha ezek a tevékenységek a társadalom fejlődéséhez nélkülözhetetlenek.
Az Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában ugyanis ezeknek a civilszervezeteknek - és ernyőszervezeteiknek is - világosan meg kell fogalmazniuk a maguk tevékenységeinek sajátos (szakmai) tartalmát. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egyértelmű legyen a közhasznúságuk, hogy tisztázható legyen együttműködéseik konkrét tartalma, tevékenységeik hiányai, illetve - és ez is fontos - hogy költségigényeiknél, pályázataiknál pontosan rá tudjanak mutatni azon konkrét költségvetési helyekre, amelyekből azok támogatása biztosítható - legyen szó bármilyen költségvetésről.

Bővebben: Gondolatok a közhasznú civil kompetenciákról

Mit gondol a VE-GA a "Drogtörvény" módosítása kapcsán kibontakozott pártvitákról?

Kategória: Levelek archívum
Megjelent: 2008. szeptember 22. hétfő

A közhelyesen drogtörvénynek nevezett Btk. paragrafusok módosítása kapcsán heves vita bontakozott ki a Parlamentben. Ezt egyenlőre csendben követi a pedagógus társadalom, a diákság - egyébként szólni hajlamos - képviselői és a civil szféra is.

Bővebben: Mit gondol a VE-GA a "Drogtörvény" módosítása kapcsán kibontakozott pártvitákról?

Idegenellenesség-e a magyar "idegenellenesség"?

Kategória: Levelek archívum
Megjelent: 2008. szeptember 22. hétfő

"Növekszik az idegenellenesség - Kiábrándító adatok az emberi jogok világnapján
(Népszabadság, 2002. december 11.)"

Különböző nemzetközi és hazai kutatások adatai alapján a megkérdezett magyarok 40%-ának véleménye idegenellenesnek tekinthető. Nálunk a legerősebb hajlam a vallási és etnikai kissebségek elutasítására is (legnagyobb ellenszenvükkel az araboknak és a cigányoknak kell megküzdeniük). Ezt az egyértelműnek tűnő képet azonban érdekesen árnyalja három további vizsgált tényező.

Bővebben: Idegenellenesség-e a magyar "idegenellenesség"?

Paks I.

Kategória: Levelek archívum
Megjelent: 2008. szeptember 22. hétfő

Sajátos "deja vu" érzéseim vannak a jelenlegi paksi históriák és a Fradi-szurkolók néhány héttel ezelőtti tombolása kapcsán (amikor is először estek neki tulajdon játékosaiknak is).
'86-ban ugyanis - nem sokkal a nagyreményű Mezei-féle futballválogatott mexikói fiaskója után - az ifjabb Csapody egy írást jelentetett meg a Paksi Atomerőműhöz fűződő gondjairól a Ménesi úti Jogász Szakkollégium belső lapjában (hol volt még akkor a FIDESZ).

Bővebben: Paks I.

Paks II.

Kategória: Levelek archívum
Megjelent: 2008. szeptember 22. hétfő

Szentes egy kisváros - akárcsak Paks - de egy-két rangos európai cége azért akad. Itt van példának okáért a Legrand KONTAVILL RT.
Nem sokat tudunk/tudok róla, még a saját szakmai területeimen sem, pedig hát "öreg", rutinos köztisztviselő vagyok, aki - ráadásul - korántsem, csak szentesi ügyekben járatos. Arról pl. fogalmam sincs, hogy a Legrand gyár előtti parkoló közterület vagy sem.
A gyárak falain kívül Szentesnek nincsenek nemzetközi "ügyei". A Hivatal, a Rendőrség, a Bíróság, az Ügyészség jól elvan a mindennapi ügyekkel - zömében kisstílű "tyúkperekkel" - és az életben sem kellett még tolmács egyikhez sem.

Bővebben: Paks II.