Közösségi művelődési segitő képzés

Kategória: Vegalógia Megjelent: 2018. november 01. csütörtök

A képzés célja

Rohanó, globalizálódó világunkban egyre fontosabb szerepe van a közösségeknek, ez az élet minden területén érezteti a hatását, áthat minden tevékenységet. A közművelődésben elterjedt új elnevezés és trend – a közösségi művelődés – is jelzi, hogy hangsúlyos változások hatják át az egész területet.

A közösség kapcsolatokból áll, ami azért is érdekes, mert kapcsolatainkon keresztül vagyunk képesek a tanulásra. … vagy ahogy Peter Senge írja: "A tanulás lényege maga a kapcsolat. Emberi kapcsolatainkon keresztül vagyunk képesek világunk valódi megértésére.“ A Harvardon végzett 1938-as évfolyam 75 éven át (!) tartó után-követéses vizsgálatából (a leszármazottakat is bevonták a kutatásba) tudjuk, hogy a hosszú, egészséges és boldog élet titka nem más, mint a jó emberi kapcsolatok, az emberek összetett hálózata, a közösségek.

Ez a képzés kistelepüléseken működő, közösségi művelődésben dolgozó segítők részére készült. A tematika az elméleti alapok és a gyakorlati tapasztalatok egyensúlyára épül.

Tematika

Módszertár

A képzés során építünk arra, hogy a résztvevők egymást is segítik, és erre később is támaszkodni tudnak. Nem célunk, hogy a témakörök mindegyikét teljes részletességgel megismerjük, de iránymutatást, kapaszkodókat adunk ahhoz, hogy a résztvevők később is fejleszthessék tudásukat azokban az irányokban, amelyekben ennek szükségét érzik; a tevékenységük során megtapasztalt hiányosságokra, kérdésekre, problémákra tudjanak megoldásokat keresni.

A képzés egy komplex modell része, ami segíti az ott élőket megfelelni az új kihívásoknak, sikereséllyel bekapcsolódni a folyamatokba. Elemei:

  1. Érzékenyítés: a kistelepüléseken, és a térség központi közösségi intézményében a közösségekért dolgozók ismerkedése, lehetőségeik és problémáik feltérképezése, a közösségért érzett felelősség erősítése.
  2. Képzés: jelen képzési anyag alapján.
  3. Mentorállás: a képzésben résztvevők közösségi tevékenységeinek támogatása, problémáik megoldásának segítése.

Igényfelérő - jelentkezési lap