Mit kell/illik tudnia tizenéves-közélet fejlesztési szakértőnek a VE-GÁ-ról, a SZIDÖK-ről?

Kategória: Vegalógia Megjelent: 2003. július 01. kedd

A VE-GA 25 éves - '88 óta országos jellegű - gyermek és ifjúsági civil szervezet. Alapvető céljai, célcsoportjai, tevékenységei, módszerei nem változtak, csak fejlődtek és - különösen szakmai és politikai berkekben - többször is országos nyilvánosságot kaptak meglepő részletességgel és alapossággal.
Így volt ez a "rendszerváltást" megelőzően is, bár a tevékenységei a féllegalitás körülményei között zajlottak és a tagjai komoly retorziókat szenvedtek el. Ennek alapvető oka az volt, a VE-GA alapító-vezetői - klasszikus baloldaliságuk alapján - hittek a baloldali szociáldemokrata polgárosulásban és egy nem sztálinista, nem vadkapitalista magyar "harmadik útban". (Ebben ők ma is hisznek, de ma már a VE-GÁ-ban sok felnőtt van, sokféle nézettel.)
A VE-GA Szentes városi gyökerű és az országos központja ma is itt található - a vidékiség összes kínjait - mint most is - sokszorosan megtapasztalva. A SZIDÖK bizonyos értelemben utódja a '78 és'88 közötti VE-GÁ-nak, így a mai VE-GA kapcsolata sokkal szorosabb vele, mint a többi, általa szintén  támogatott kezdeményezéssel.

A VE-GA tevékenységeinek középpontjában értelemszerűen mindig is a gyermek, ifjúsági és diák közéletfejlesztés állt.
A települési korosztályi közéletfejlesztési koncepcióját '91-ben dolgozta ki, amelynek szentesi megvalósításáról '92 őszén kötött megállapodást az Önkormányzattal.
Az eziránt érdeklődőknek a folyamat kezdettől nyomon követhető volt és a folyamat bázisanyagait az érintett főhatóságok és személyek a mai napig folyamatosan megkapják - amely folyamatok és dokumentumok természetesen mind a mai napig nyilvánosak.
A VE-Gá-ról '88-ban nagy vihart kavaró egész estés dokumentumfilm készült.
Vezetői - igen érdekes körülmények között - '88-ban "Ifjúsági Díjat", 2002-ben (az Orbán kormány idején) "Arany Titán Díjat" kaptak, míg Szentes Város Önkormányzata 2003 évben szintén "Arany Titán Díjat" kapott kiemelkedő tárgyi tevékenységeiért.

*

A VE-GA ma már teljes életkori keresztmetszetű, gyermek, ifjúsági és diák civil kultúrkör, autonóm csoportok és személyek szövetségeként. Ami bennük közös, ami őket összeköti az az ún. "vegalógia" - a már említettek magas szinten artikulált könyvnyi változata - és a személyes kapcsolatrendszereik.
Teljes jogú tagjainak köre, Szakértői Kollégiuma és Irodája - amelynek tengelyében a mai napig Koromné Seri Anikó dolgozik (minimálbérért) - ma már sajátos kultúrköri szakértői, menedzseri központot alkotnak, rendkívül széleskörű tevékenységkörrel, szolgáltatásokkal. A VE-GA kultúrkörébe tartozó illetve az általa menedzselt szervezetek, csoportok és személyek - valamennyien a nyomasztó szegénységgel küszköde - évente több mint száz pályázatot adnak be az Iroda (Anikó) legfelső szintű koordinálásával.
A konkrét tevékenységek, programok, kezdeményezések teljessége ezekből gyűjthető ki. Maga a VE-GA Iroda illetve a vele szerződött Önkormányzatok is évente több tucat pályázatot adnak be, amely pályázati rendszer főhatóságonként is rosszul működik - a tárcák közötti koordinálásuk pedig sehogy.
A VE-GA a MAGYIT tagjaként és önállóan is többször tett - többször írásbeli - javaslatot az országos szervezetek illetve a hosszútávú fejlesztések normatív támogatására - de ez nem járt sikerrel.
Így - főleg a kormányváltások után -mindig megjelentek "a tájékozatlan" tisztségviselők és szakértők, akiket - menetközbeni súlyos következményekkel - ismét "be kell üzemelni" (esetünkben vidékről).
A Magyar Parlament Társadalmi Szervezetek Bizottsága minden évben megkapta az összegzett terveinket és beszámolóinkat (amik ezévtől a MeH-ben lesznek megtalálhatók). A főbb "tevékenységsávjainkról" azonban ezen a helyen is írok néhány fontos és jellemző tudnivalót részben a SZIDÖK - és társai - szempontjából (mindegyikben volt/van főhatósági illetve EU-s partnerünk/támogatónk):

*

A SZIDÖK a VE-GA legfontosabb hosszútávú programjaként Szentes Város Önkormányzatával való együttműködése keretében valósult meg illetve fejlődik ma is.
A program '92-ben indult. Részeként '95-ben alakult meg a "TÖRŐDÉS" Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány, '96-ban készült el a Városi Diák Pince és alakult meg a Gyermek és Ifjúsági Kerekasztal (GYIKA), amely '98 őszén hordta ki a SZIDÖK-öt. Konszolidált és rendezett működési módja 2001-ig alakult ki, amikor azt is elérte, hogy önálló fejezetként került be az Önkormányzat SZMSZ-ébe és költségvetésébe.
Tagja a GYIÖT-nek, kezdeményezője, alapítója a DARKÖSZ-nek illetve utódjának a DART-nak.
1998 évtől egyenrangú szentesi partnere a VE-Gá-nak számos ügyben és hivatalosan is üzemelteti a Diák Pincét illetve jogszerűen is felügyeli a Magyartés-Zalotai Természetvédelmi Területet.
A SZIDÖK alakulásának és fejlődésének teljes folyamata aggályos részletességgel dokumentált, feldolgozott és teljes egészében nyilvános a mai napig. A Polgármesteri Hivatalban önálló aktái vannak, amelyből "a kisebbségi önkormányzati" tevékenysége nyomon követhető.
A SZIDÖK projekt tervezett részeként Szentes Város Önkormányzata és a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 2001-ben jogszerű ún. feladat kihelyezési szerződést kötött, amelynek keretében a nem kötelezően ellátandó, de vállalt önkormányzati ifjúságpolitikai, ifjúsági közéleti feladatok ellátását az Önkormányzat a VE-Gá-ra bízta. Ennek része az ifjúsági referensi feladatkör ellátása. Az ifjúsági referens Koromné Seri Anikó.
A már 13 éve zajló fejlesztési program költségei a vállalt és kényszerű takarékosság körülményei között is igen jelentősek voltak, de a minimális fejlődéshez szükséges forrásokat, támogatásokat a mindenkori kormányok, mindenkori aktoraitól is megkapta - amihez ezen idő alatt hihetetlen mennyiségű dokumentáció-halmazt kellett beküldeni megannyi helyre, megannyiszor (az elmúlt három évben pl. dr.Friednének a GYISM-be).
Többször felmerült a program erőteljes kiterjesztésének igénye is - elsősorban a Horn kormány idején - de ez elsősorban anyagi-támogatási vonzata, időnként pedig (nagy-) politikai vonzatai miatt nem sikerült.
A múlt ősszel részletes és alapos egyeztetések után úgy tűnt, hogy lehetőség és igény a fejlesztési program kibontakoztatása, elsősorban tartalmi értelemben.
Az egyeztetések alapján - ezek minden érintett területen vezetői szintű egyeztetések voltak a SZIDÖK képviselőinek érdemi részvételével - a következő tizenéves közéletfejlesztési tevékenységek bontakoztak ki illetve kezdődtek meg a SZIDÖK-ben illetve a SZIDÖK részvételével ezek (a GYISM igényei szerint tömör kifejtésük alapján a nem illetékesek és a nem szakértők számára is jól nyomonkövethetők a GYISM-BM pályázatok elmúlt 3 évi anyagaiból):

Szentes, 2003. július