• Képzési és Tábor Központ Szentes-Magyartésen

Az itt olvasható írások a VE-GA szövetség tagjainak - mint magánembereknek - tollából születtek. S mint ilyenek, magánvélemények. Kérünk mindenkit, így olvassa õket!

Tizenévesek időmérlegének vizsgálata és összehasonlítása egy 1998-as kutatással

Kategória: Írásaink
Megjelent: 2021. november 08. hétfő

Chikán Gabriella: Tizenévesek időmérlegének vizsgálata és összehasonlítása egy 1998-as kutatással (Szegedi Tudomány Egyetem
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Szeged, 2004)

"A társadalmi élet számos fontos eleme függ  össze az emberi tevékenységek időbeli eloszlásával, az időpontjukban, tartalmukban, gyakoriságukban és sorrendjükben érvényesülő szabályszerűségekkel. Bizonyos, a közvetlen megfigyelésen, kérdezésen és beszámolók elemzésén alapuló adatgyűjtési technikák segítségével nagymértékben valósághű, elemekre bontott és pontos méréseken alapuló anyagokat kaphatunk arra vonatkozólag, hogy az emberek miként töltik el idejüket egy munkanapon, egy hétvégen, egy naptári héten vagy bármilyen más releváns időszakban. A társadalmi életnek erre az aspektusára vonatkozó és az ilyen anyagok kvantitatív elemzésen alapuló vizsgálatokat bevett kifejezéssel „időmérleg-kutatásnak” nevezzük.
...

Bővebben: Tizenévesek időmérlegének vizsgálata és összehasonlítása egy 1998-as kutatással

Hajdu-Kis Diána: Az üres asztal

Kategória: Írásaink
Megjelent: 2021. október 02. szombat
Bővebben: Hajdu-Kis Diána: Az üres asztal

A könyv a szervezetek világában megjelenő szimbolikus (például egy kiemelt projekt bedőlése, irodaköltözés, vagy egy kolléga felmondása) és haláleseti veszteségek feldolgozásának fontosságáról és ennek támogatásáról szól. Bár a kötet nagy része a COVID-járvány előtt született, soha nem volt még ekkora jelentősége annak, hogy veszteségeinket felismerjük és kezelni tudjuk. A feldolgozatlan veszteség hatásai - olykor jelentősen - csökkenthetik a munkatársak teljesítőképességét és így a szervezet potenciálját is. Hajdu-Kis Diána HR vezető, gyásztanácsadó és coach. Személyes indíttatásból kezdett a gyász jelenségével foglalkozni, majd HR szakemberként szerzett tapasztalatot arról, milyen hatásai lehetnek a veszteségeknek és hogyan érdemes ezeket kezelni. Ezt a tapasztalatot mutatja be számos interjú és esettanulmány alapján, könnyen használható gyakorlatokkal - egy olyan kézikönyvben, mely hiánypótló lehet HR szakemberek, vezetők, szervezetfejlesztők és coachok könyvtárában.

Bővebben: Hajdu-Kis Diána: Az üres asztal

A játék alkalmazása...

Kategória: Írásaink
Megjelent: 2021. június 24. csütörtök

Molnár Judit: A játék alkalmazása az Emberismeret tanításában (Pécs, 2000)

Ifjúsági közösségfejlesztés a ’80-as évektől napjainkig

Kategória: Írásaink
Megjelent: 2021. március 16. kedd

Korom Pál: Ifjúsági közösségfejlesztés a ’80-as évektől napjainkig (Szentes, 2021.)

Ezzel a témával akkor van értelme foglalkozni, ha segítséget tud nyújtani az ifjúság közösségfejlesztők mai gondjainak kezelésében. (Azonban az ifjúsági közösségfejlesztés főiskolás, egyetemi közegben való dolgait legfeljebb, csak érintem.)

A mondandómat négy fő részre osztom:

I. Először is kell egy tematikus „időlétra”, hogy érthető legyek. Ezen belül kell egy, ami a gazdasági-társadalmi hátteret vázolja föl (I.1). Aztán kell egy, ami tisztázza az ifjúsági közösségfejlesztés egymást követő stációit (I.2).
II. Másodszor ki kell listázni az ifjúsági közéletfejlesztés általános céljait, feltételeit és feladatait.
III. Harmadszor áttekintem, hogy ezek tartalma miben változott illetve, hogy miket jelenthetnek ezek a tartalmak a mának.
IV. Negyedjére a személyiségfejlesztés kiemelkedő közösségi feladattá vált kérdéseivel foglalkozom.

Időlétra (kattints a képre):

A klímaadaptáció esztétikai szempontú vizsgálata egy tápéi mintaterületen

Kategória: Írásaink
Megjelent: 2021. március 16. kedd

Ez a dolgozat egy pályázat keretében Korom Pál Ferenc VE-GA elnök azon koncepciója alapján készült, amit a 2020. évi Nyári Egyetem 1.0-n fejtett ki.
A maga nemében úttörő jellegű a teljesen újszerű esztétikai nézőpontja és a nap besugárzás konkretizált kiemelése miatt.

Hornyák Sándor – Korom Pál Ferenc – Korom Annamária – Karancsi Zoltán: A klímaadaptáció esztétikai szempontú vizsgálata egy tápéi mintaterületen (Szeged, 2021.)

Miközben egy „klíma-problémával” szembesülünk, akkor számos, egymással konkrét kapcsolatban nem lévő szakma ütközőzónájában találjuk magunkat, amelyek között látszólag nincs közös nevező. Szakmailag talán nincs, de emberileg van, hiszen fontos, hogy az emberek és az általuk kialakított közösségek jól érezzék magukat a (lakó)környezetükben testileg, és lelkileg egyaránt. Tudják, érezzék azt, ha a környezetük állapota megfelelő, de azt is érzékeljék, ha nem. Tudjuk, hogy az érzelmek nagyon befolyásolják az embert; egy szép környezet inspiráló hatással van, míg egy problémás, csúf környezet ellentétes hatást gyakorol.
Összességében tehát az egyén esztétikai minőségében kerül kölcsönhatásba a környezetével, amely környezetre egyre inkább hatással van a változó klíma és az arra adott nem megfelelő megoldások hatásai. Így a változások az utcakép esztétikai minőségét befolyásolják. Esztétikai szempontból mérhetők tehát föl a legjobban mindazok a teendők, amelyeket meg kell valósítani és amelyekben az egyes szakmáknak együtt kell működniük egy élhetőbb városkép megteremtéséért.
Ezt a kérdést vizsgáljuk meg alaposabban ebben a tanulmányunkban.

Janka és Jakab

Kategória: Írásaink
Megjelent: 2019. november 03. vasárnap

Fabulya Edit: Janka és Jakab (Szeged, 2009.)

"Ez a mese a Szeretetről szól – mint ahogyan tulajdonképpen minden mese arról szól. És ez a mese Meseországban kezdődik, ahol tulajdonképpen minden mese elkezdődik, és a Földön folytatódik, ahol pedig minden mese folytatódik. Hogy hol végződik, azt még nem tudni, de hát ez a mesékkel mindig így van. Persze lehet, hogy mindezekkel semmi újat nem mondtam, de azért én mégis megkérdezem: emlékeztek még Meseországra? A felnőtteknek már nem igazán vannak emlékeik erről a helyről, mert miközben felnőnek, bekerül a fejükbe minden más csudafontos dolog. De a gyerekek még szoktak emlékezni arra, hogy bizony, mielőtt ők megszülettek volna erre a Földre, Meseországban laktak. Mindenki szeret Meseországban lakni, mert az egy nagyon békés hely."

Az ifjúsági közéletfejlesztés, mint az ifjúságpolitika kulcsa

Kategória: Írásaink
Megjelent: 2019. szeptember 21. szombat

Péter Judit: Az ifjúsági közéletfejlesztés, mint az ifjúságpolitika kulcsa (Szolnok, 1999.)

"Dolgozatom kiindulópontja az, hogy az ifjúságpolitika középpontjában az ifjúsági közéletfejlesztésnek kell állnia. Ez a látszólag evidens kijelentés a vártnál több problémát vet fel, amennyiben elfogadjuk, hogy az ifjúsági közéletfejlesztésnek vannak olyan elvi és gyakorlati kihívásai, amelyeket nem vesznek figyelembe (mert úgy tűnik nem magától értetődők) az ifjúságpolitikát alakító szakmai és politikai tényezők több okból is. Lényegesen egyszerűbb technikai kérdésként kezelni ezt az ügyet, és a korosztályi képviselet kialakítását megoldottnak tekinteni egy korosztályi önkormányzat felállításával. Lényegesen egyszerűbb nem végiggondolni, hogy ez a technikailag létrehozott korosztályi önkormányzat tartalmát tekintve valóban demokratikus-e és betölti-e a társadalmi demokrácia építésében neki szánt kulcsfontosságú szerepet. Mindez lényegesen egyszerűbb, mint a következetes végiggondolás, koncepciókészítés és megvalósítás – középpontban a korosztályi közélet fejlesztésével –, de kérdéses, hogy megéri-e? A korosztályi közélet fejlesztésének jelentőségét megértve láthatóvá válik, hogy dolgozatom kiindulópontja nem megalapozatlan. "
 

A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe...

Kategória: Írásaink
Megjelent: 2019. július 26. péntek

Korom Annamária: A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem, 2015.

A zöld és kék mikrohálózatok...

Kategória: Írásaink
Megjelent: 2019. július 26. péntek

Korom Annamária - Hornyák Sándor János - Korom Pál Ferenc: A zöld és kék mikrohálózatok szerepe a dél-alföldi települések élhetőségében Szentes és Szeged példáján (In: Fazekas, I; Kiss E. - Lázár I. szerk.: IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak összefoglalói Debrece; MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, 2018 pp. 345.)

Korom Annamária - Korom Pál: A Szentes városi földárok és mirhó rendszer rendezése, mint kék és zöld mikrohálózat fejlesztés (In: Orosz Zoltán - Szabó Valéria - Molnár Géza - Fazekas István szerk.: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia; Meridián Alapítvány, 2008..  pp. 321.)

Kreativitás a zenei nevelésben

Kategória: Írásaink
Megjelent: 2019. július 24. szerda

Deáky Péter: Kreativitás a zenei nevelésben és lehetőségei az általános iskolában (PTE, szakdolgozat, 1999)

A süke-trénig - egyik első - leírásával.