Beszámoló a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 2019. évi tevékenységéről

Kategória: Jelentések Megjelent: 2020. augusztus 11. kedd

A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 2019. évben végzett alapcél szerinti tevékenységei

I.
Az alapszabályunk szerinti feladataink körében fokozott mértékben láttunk el kötelező önkormányzati feladatokat. Ezen belül különösen ifjúsági közéletfejlesztési, gyermekjogi, közművelődési és kulturális örökségvédelmi feladatokat. Ezek érdekében együttműködtünk a helyi ifjúsági önkormányzatokkal, képzési táborokat szerveztünk, illetve képzéseket folytattunk felnőtt és ifjúságsegítőknek, valamint ifjúsági közösségi teret üzemeltettünk Magyartésen. Munkánk fejlesztése érdekében kapcsolatot tartottunk önkormányzatokkal, a hivatalaikkal és az illetékes állami szervekkel. Kapcsolatot tartottunk a Marosvásárhelyi Kulturális Egyesülettel. Velük közös táboroztatást valósítottunk meg.
Közhasznú tevékenységek bemutatása:
Gyermek és ifjúsági közéleti feladatok
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
A tagságunk és hatókörünkbe eső 10 és 35 év közötti fiatalok. 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 682 fő
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Működtek az általunk létrehozott és menedzselt tizenéves intézmények, valamint a közösségi terünk. Egyéb programok mellett képzések és szaktáborok valósultak meg.

II.
Az alapszabályunk szerint célunknak tekintjük a tagságunk és a környezetünkben élők műveltségének fejlesztését. Ennek érdekében több oktatási, kulturális programsort végeztünk.
Több alkalommal valósítottunk meg közösségfejlesztő képzéseket; valamint workshopot vezettünk fiataloknak és ifjúsági szakemberek számára.
Saját-élményű közösségfejlesztő csoportfoglalkozásokat valósítottunk meg, valamint műhelyfoglalkozásokat vezettünk a szervezetfejlesztéssel és táboroztatással kapcsolatban.
Közhasznú tevékenységek bemutatása:
Oktatási, kulturális tevékenység
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
A tagságunk és az érdeklődő tizenévesek.
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 386 fő
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A tárgyi ismeretek fejlesztése, a kapcsolati rendszerek kiépítése, a figyelemfelkeltés.

III.
A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az alapszabályunk szerint célunknak tekintjük a természeti környezet megóvását, harmonikus természeti és lakóhelyi környezet kialakítását. Környezet-és természetvédelmi tevékenységet folytattunk, amelyhez kapcsolódó szolgáltatásainkat a tagjainkon kívül mások is igénybe vették.
Részt vettünk több szakmai konferencián, előadóink előadást tartottak. A klímavédelem és adaptáció, valamint a csapadékvíz-gazdálkodás területén jelentős publikációink születtek.
Közhasznú tevékenységek bemutatása:
Természetvédelmi kultúra fejlesztése, oktatása
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Érdeklődő szakmai és civil szervezetek.
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 325 fő
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Jelentősen fokozódott a lakosság tudatosodása a környezet- és a természetvédelem illetve a klíma adaptáció viszonylatában.
A vegások a lakóhelyükön több környezet-és természetvédő akcióban részt vettek.

Szervezetünkkel ebben az évben is voltak önkéntes jogviszonyban álló személyek.
Az önkéntes jogviszonyban álló személyek száma 14 fő volt. Beszámolót 10-en küldtek be.
Egy önkéntes jogviszonyban álló személy havi munkaideje 20 óra volt.
Szervezetünkben az elmúlt évben is voltak önkéntes jogviszonyban nem álló, rendszeresen dolgozó tagok. A rendszeresen, legalább havi 8 órát dolgozó önkéntesek száma 46 fő volt.
A szervezetünkkel önkéntes jogviszonyban nem álló magánszemélyek (akik nem voltak önkéntes jogviszonyban szervezetünkkel) közül alkalmanként, egy hónap alatt, 17 fő végzett ilyen munkát. Ezek a segítőink egy átlagos hónapban, együttesen, körülbelül 21 órányi önkéntes munkát végeztek.

A kettős könyvvitelt vezető VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (pdf formátum)