Beszámoló a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 2015. évi tevékenységeiről

Kategória: Jelentések Megjelent: 2016. máj. 25. szerda
2015. évben is folytattuk a tavalyi tevékenységeinket, amelyeket meghatározott a magyar identitás fejlesztése és a közösségi értékteremtés, valamint az esélyegyenlőség elősegítésére való törekvés.
 
I. Összefüggésben az államilag is támogatott törekvéssel, megnőtt a magyarországi és erdélyi fiatalok igénye a kapcsolatteremtésre, a kapcsolatok tartására, közös programokra és táborozásra. Ennek régi hagyományai vannak szervezetünkben, így ezek fejlesztése nem csak szükséges, de lehetséges is volt.
Ehhez azonban szükséges volt az, hogy megszervezzék és működtessék a saját közösségeiket is.
Sikerült megtalálnunk úgy ennek internetes formáit is (facebook, levelezési listák), hogy ez kiegészítette a személyes és csoport kapcsolataikat. Ennek eredményeként valósultak meg  az ez évi közös táboraink, valamint sor került egy csoportunk kiutazására Marosvásárhelyre.
A felnőtt és az ifjúsági vezető és segítőképzést sikerült megújítani. 15 felnőttet és 60 fiatalt vontunk be ebbe hazánk minden részéből és Maros Megyéből.
A VE-GA Szövetség hatókörében jelentős a hátrányos helyzetű fiatalok száma. Mivel szervezetünk általános anyagi helyzete tovább romlott, elsősorban az önkéntes munkával történő szociális segítségnyújtás,  illetve a közösségi tereink és az azokban menedzselt tevékenységek azok, amikkel segíthettünk.
 
II. Nemzetközi kapcsolataink építése a segítés és a tapasztalatok átvétele jegyében:
2015. évben évben is ápoltuk kapcsolatainkat - elsősorban a neten a francia FRANCAS-val.
Az erdélyi partner szervezeteinkkel megújítottuk a közös nyári táborainkat. 
Az elmúlt években komoly kapcsolataink alakultak ki marosvásárhelyi felnőttekkel, családokkal és fiatalokkal. Ők úgy döntöttek, hogy szervezett formába öntik a tevékenységeiket és megalakították az azóta is fejlődő „VE-GA Szemcsék” csoportot.
 
III. Közéleti, érdekképviseleti tevékenységeink fejlesztése:
Az ifjúsági  szervezeteket és csoportokat tovább segítettük, az igényeik szerint. 7 alkalommal került sor különböző műhelyfoglalkozásokra.
A velük közösen kidolgozott új módszerek szerint menedzseltük, hogy az általunk mentorált gyermek, ifjúsági és diákönkormányzatok fejlesszék az együttműködéseiket is.
 A továbbiakban is menedzseltük a Budapest Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat-ot (KIÖK-öt), a KIÖK nyári képzési táborát és újraválasztási folyamatát. Folyamatosan segítettük a kialakított elképzeléseik megvalósítását.
A Szentesen folytatott tizenéves közéletfejlesztési projekt – a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzattal (SZIDÖK-kel) a középpontjában – sikeresen folytatódott. A szidökös tizenéveseknek négy képzést szerveztünk, összesen tizennyolc alkalommal.
A segítségükkel elkezdődött „A példaképeink...” munkacímű kutatási anyaghoz szükséges felmérés. Ez a kutatás jelentősen segítheti az ifjúsági munkánkat és ez a kutatás is beleillik abba az ifjúságkutatási folyamatba, aminek segítségével a tizenéveseket minél jobban megismerhetjük.
 
IV. Képzés, képességfejlesztés:
Folytattuk a tanácsadásokat illetve konzultációs fórumokat szerveztünk önkormányzatoknak és a partner szervezeteknek. Erre 6 alkalommal került sor. A kortárssegítőink, az önkénteseink tovább képzését is megvalósítottuk. 
 
V. Gyermek és ifjúsági szociokultúrális-nevelő illetve prevenciós tevékenységek:
A prevenciós programjainkat az Alternatív Játszóházi programjaink keretében működtettük. Elsősorban ezek szervezésébe és bonyolításba vontuk be a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat.
 
VI. Táboroztatás.
Táborainkban 435 fő vett részt a Magyartési Képzési és Tábor Központban különböző szaktáborokban. 
Ezen tevékenységek mindenek előtt két vonatkozásban eredményeztek társadalmi hatást. Egyrészt a kirekesztési folyamatokkal való konkrét szembeszállásukkal. Másrészt pedig az újra való fogadókészségük fejlesztésével, az új kezdeményezések támogatásával.  
 
Szentes Város Önkormányzata és a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség közötti Közhasznú tartós támogatási megállapodás 2015. december 31 -vei lejárt. Az Önkormányzat 2015. decemberi döntése alapján megszünteti a SZIDÖK projektet. Ez azt jelenti, hogy a 2016. évi tevékenységeinkben módosításokat kell tennünk.