Beszámoló a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 2014. évi tevékenységéről

Kategória: Jelentések Megjelent: 2015. május 25. hétfő
A VE-GA Szövetség közhasznú státuszát – hosszú munka eredményeként - a Szegedi Törvényszék a 8.Pk.60.040/1991/85. számú végzésével 2014. október 27-én megerősítette. Így megfelelünk az új jogszabályoknak és a Törvényszék előírásainak.
Önkénteseink segítségével megújult a honlapunk, valamint a NIOK „adhat.hu” anyagunkat is frissítettük.
 
2014. évben folytattuk tavalyi tevékenységeinket, amelyeket meghatározott a közösség- és értékteremtés és az esélyegyenlőségre való törekvés.
A VE-GA Szövetség 7 megyére kiterjedő hatókörében nőtt a hátrányos helyzetű fiatalok száma. Mivel a szervezetünk általános anyagi helyzete tovább romlott, elsősorban az önkéntes munkával történő szociális segítségnyújtás, a táboroztatás  illetve a közösségi tereink tevékenységei azok, amikkel segítettünk.
 
I. Három új társadalmi szükséglet jelent meg.
Új igények az ifjúsági közösségi terekre és ezekben a vonzó tevékenységekre. 
Igény a diák közösségi szolgálatot végzők fogadására a VE-GA önálló csoportjainál.
Ezekre az igényekre a következő közhasznú tevékenységeink bővítésével találtunk válaszokat:
- Az önkormányzatokkal élő szerződéseink szerint úgy menedzseltük a helyi csoportjainkat és a korosztályi önkormányzatokat, hogy vállaljanak ezekkel kapcsolatos feladatokat is.
- A két ifjúsági közösségi terünket és ezek programjait megfelelően fejlesztettük és kiterjesztettük.
- A kapcsolatrendszereinkben és a partneri körünkben is képviseljük ezeket.
 
II. Európai, nemzetközi kapcsolataink építése, a segítés és a tapasztalatok átvétele jegyében.
2014. évben is terveztük a francia FRANCAS-val részt venni egymás rendezvényein – ez az anyagi lehetőségek miatt neten valósult meg igen magas színvonalon. Az erdélyi partner szervezeteinkkel megvalósítottuk az új típusú nyári táborainkat.
Az elmúlt években komoly kapcsolataink alakultak ki marosvásárhelyi felnőttekkel, családokkal és fiatalokkal. Ők úgy döntöttek, hogy szervezett formába öntik a tevékenységeiket és megalakították az azóta is fejlődő „VE-GA Szemcsék” csoportot.
 
III. Közéleti, érdekképviseleti tevékenységeink fejlesztése.
Minden, a minisztériumokból érkező felkérésnek eleget tettünk.
A korosztályi szerveződéseket tovább segíttettük, ahol ezt igényelték. Ez 2014. évben összesen 21 szervezetet és szerveződést jelentett.
Menedzseltük, hogy az általunk mentorált  4 gyermek, ifjúsági és diák önkormányzat fejlessze az együttműködéseit is.
Szerveztünk közéleti képzési tábort a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat (KIÖK) részére.
A Szentesen folytatott tizenéves közéletfejlesztési projekt – a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (SZIDÖK) – folytatódott. A szidökös tizenéveseknek több képzést is szerveztünk.
A segítségükkel pedig befejeződött „Az eltűnt idő nyomában...” című kutatási anyag is, aminek segítségével nem csak arra kaptunk választ, hogy mivel töltik a szentesi tizenévesek a szabadidejüket, hanem arra is, hogy mennyire hasznosítható az iskolákban nyert tudásuk a munkaerő piacon.
 
IV. Képzés, képességfejlesztés.
Folytattuk a tanácsadásokat illetve konzultációs fórumokat önkormányzatoknak és partner szervezeteknek. Ez 2014. évben 5 önkormányzatot és 8 szervezetet jelentett.
A hatékonyabb működésünk érdekében folytattuk az önkénteseink és kortárssegítőink képzését. 
 
V. Gyermek és ifjúsági szociokultúrális-nevelő illetve prevenciós tevékenységek.
Folytattuk a kortárssegítők kiválasztása, képzése és menedzselése folyamatot, akiket be is kapcsolódtak a tevékenységeinkbe. 
A prevenciós programjainkat az Alternatív Játszóházi programjaink keretében működtettük. Elsősorban ezek szervezésébe és bonyolításba vontuk be a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat.
 
VI. Táboroztatás.
A nyári táborainkban 465 fő vett részt a Képzési és Tábor Központban Magyartésen. Itt elsősorban szakmai táborok valósultak meg, ahol Erdélyből is érkeztek résztvevők.
 
Ezen tevékenységek mindenek előtt két vonatkozásban eredményeztek társadalmi hatást. Egyrészt a kirekesztési folyamatokkal való konkrét szembeszállásukkal. 
Másrészt pedig az újra való fogadókészségükkel, az új kezdeményezések támogatásával.