Beszámoló a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 2013. évi tevékenységéről

Kategória: Jelentések Megjelent: 2014. április 17. csütörtök
2013 évben is folytattuk tavalyi tevékenységeinket, amit meghatározott a közösség- és értékteremtés illetve az esélyegyenlőség.
A VE-GA Szövetség körében mind a 7 megyében és Budapesten is nőtt a hátrányos helyzetű családokban élő gyerekek és fiatalok száma. A szervezetünk általános anyagi helyzete is romlott a pályázatok és a pályázatokkal elérhető források jelentős csökkenése következtében.
Terveinket tehát elsősorban a működés és az esélyegyenlőség biztosítása határozta meg.
 
I. Közhasznú tevékenységeink.
Az önkormányzatokkal megkötött szerződéseink szerint (Nagytőke, Szolnok, Szentes) segítettük, menedzseltük a korosztályi önkormányzatokat.
Menedzseltük a különböző kistérségi ifjúsági fórumok és kerekasztalok létrejöttét azokon a településeken, ahol jelen vagyunk
Két önkormányzati tulajdonú, jelentős méretű ifjúsági közösségi térnek üzemeltetését továbbra is önállóan folytattuk.
A továbbiakban is részt vettünk az országos és területi szintű társadalmi egyeztetési folyamatokban, így a NIT munkájában is.
 
II. Európai, nemzetközi kapcsolataink tematikus építése.
2013. évben évben is próbálkoztunk a francia FRANCAS-val részt venni egymás rendezvényein, ezért ismét próbálkoztunk közös pályázati lehetőségekkel. Az erdélyi partner szervezeteinkkel több, új típusú nyári képzési tábor szerveztünk, amelyeket szakmailag előkészítettünk.
 
III. Közéleti, érdekképviseleti tevékenységeink.
Minden minisztériumtól érkező felkérésnek eleget tettünk.
A Közoktatáspolitikai Tanács ún. diákoldalának munkájában továbbra is részt vettünk. 
A korosztályi szerveződéseket menedzseltük, segítettük, ahol ezt igényelték.
Menedzseltük, hogy az általunk mentorált települési gyermek, ifjúsági és diák önkormányzatok fejlesszék a kistérségi együttműködéseiket is - kiegészülve más települési gyermek és ifjúsági szervezetekkel és csoportokkal - és hogy vegyenek részt a GYIÖT munkájában.
2013. évben is szerveztünk nyári képzési tábort a Budapest Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat részére.
 
IV. Képzés, képességfejlesztés.
Kérésekre folytattuk a tanácsadásokat illetve konzultációs fórumokat önkormányzatoknak, kistérségi társulásoknak és partner szervezeteknek.
Szervezetünk fejlesztése, hatékonyabb működése érdekében megvalósítottuk az önkénteseink és kortárssegítőink komplex szervezetfejlesztését és humánerő-forrás fejlesztését NEA támogatásból.
 
V. Gyermek és ifjúsági szociokultúrális-nevelő illetve prevenciós tevékenységek.
Folytattuk a kortárssegítők kiválasztása, képzése és menedzselése folyamatot.
Finanszírozási problémák miatt a prevenciós programjainkat elsősorban az Alternatív Játszóházi programjaink keretében tudtuk működtetni.
 
VI. Táboroztatás.
Táboroztatásainkban összesen mintegy 432 fő vett részt. A cél az volt, hogy egyetlen gyerek sem maradjon otthon az anyagiak miatt és a tavalyi évhez hasonlóan valósultak meg a szaktáboraink és találkozóink.
 

A kettős könyvvitelt vezető VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (pdf formátum).