• Képzési és Tábor Központ Szentes-Magyartésen

2018 évi nyári táborok

Kategória: Hírek Megjelent: 2018. augusztus 24. péntek

b_250_250_16777215_00_images_hirek_2018_2018-08-24_nyari_taborok_01.jpgA VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetségben hagyományai vannak a különböző képzéseknek ugyanúgy, mint a különböző életkorúak táboroztatásának. Korom Pál A gyermek és ifjúsági táboroztatás „vegás” alapjai című anyagából.

„A gyermek és ifjúsági táboroztatásnak hazánkban is gazdag hagyományai vannak. Ez a tevékenység azonban az iskolákhoz (osztályhoz, sport és egyéb körökhöz) kapcsolódott és pedagógusok vezették, gyakran ún. ifivezetők segítségével.
Az utolsó ilyen táboroztatók mostanság távoznak ebből a tevékenységből és nem nagyon vannak utódaik.
A helyükbe léptek különféle profit és non-profit vállakozók illetve civilek. Ezek egy ideig meg is szervezték a maguk „Táboroztatók Konferenciája”-it az új szakmaiság illetve szabályzás kialakítására. Ezeknek éveken át résztvevője voltam. Nem sikerült azonban úrrá lennünk a rendszerváltás utáni táboroztatási tevékenységeket jellemző zűrzavaron, miközben a táboroztatott gyermekek száma erősen csökkent.
Az állam ezen úgy gondolt úrrá lenni, hogy a kérdést szociális oldalról fogta fel. Az „Erzsébet táborok” program keretében megkezdte a tömeges üdültető táboroztatást – letudni gondolva ezzel a feladatait ezen a téren, egyben erre a célra használva fel a gyermek és ifjúsági táboroztatásra szánt forrásait.
Ez egyet jelentett azzal, hogy megszüntek a – szükségképpen szak- – táboroztatásra pályázható források. Az ilyen táborok ezt követően kikerültek az állam aktorainak látóköréből. Ez a különféle „magán és civil táboroztatók” és az – ezt finanszírozni képes – családok magánügyévé vált.
Ebben a helyzetben tág tere nyílt – sok egyéb gond mellett – annak is, hogy szakmailag hogyan fogja fel a gyermek és ifjúsági táboroztatást az érintettek széles és heterogén (erre teljes egészében felkészületlen) köre.

Miért is táboroztat a VE-GA?

Mint egy kimunkált identitással rendelkező gyermek és ifjúsági civil szerveződés azért, mert ezzel segítheti azt a szocializációs folyamatot, ami megfelel a céljainak. Elsődlegesen annak, hogy az érintettek – különösen majd a felnőtt életükben – jól érezzék magukat. Ezen belül, hogy ők maguk és az emberi köreik önállóbbak legyenek, hogy az egyéniségükben harmónikusan egyesüljön az indivídumuk és a lelkiségük.
Ehhez persze fontos az is, hogy az ezek eléréséhez nélkülözhetetlen, de rájuk nem kellően ható szocializációs hatásokat is segítsék ezek a táborok pótolni.
Mindig kérdés az, hogy mégis, mennyit számítanak ebben ezek a táborok, hogy mennyi értelme van az ezekbe fektetett munkának?
Egyrészt azonban nem egyetlen táborról és annak értelméről van szó. Igyekszünk egy folyamatba bevonni őket (illetve a szüleiket). Másrészt – ahogy ezt a Könyvem (Korom Pál: Méltó temetés) 144. oldalán le is írtam – arra van ezeken keresztül módunk és lehetőségünk, hogy felvillantsuk: másként is lehet magunkhoz, egymáshoz és általában a világhoz viszonyulni, mint az a jelenlegi fogyasztói társadalomban megszokott.
Vannak azonban közvetlenebb, változó és újabb és újabb kihívások is (a fogyasztóiság) „fejlődéséhez” kapcsolódódan. Számunkra ennek konkrétumai a következő összefüggésekben jelennek meg.
A gyermek és ifjúsági táboroztatás alfája és omegája az, hogy ez a családjaiktól függetlenül, a kortárs csoportjaikból álló táborok fejlesztő interakcióiban valósul meg. Ezek az interakciók pedagógiailag megtervezettek – és ennek kereteiben spontának. A többiek megismerésén keresztül irányulnak az önmegismerésre, az adott körben való identitásuk elnyerésére, megnyilvánulására.
A közvetlen társadalmi közegnek az elemi családra való szűkülésével illetve a kamaszkori kortárs csoportok irrelálisan megnövekedett szocializációs szerepével három gond is megjelenik.
Az egyik a fogyasztói attitűdöknek – és ezek következményeinek – egyre erőteljesebb megjelenése.
A másik a szülőkkel kölcsönösen képződő, a baba kort tetszőleges ideig túlélő „köldökzsinór” megjelenése és funkcionálása – amivel nagyon nehéz megküzdeni.
A harmadik pedig – az előbbiek elkerülhetetlen, de nagyon keserves elszakadásával – az iskola alatti és melletti kortárs csoportok ellenőrízhetetlen, erőteljes regulatív szerepe.
Ez utóbbi persze elvben ki is használható, de ez csak a szülők határozott fellépésével és közreműködésével lehetséges – amire általában nem vagy nem eléggé hajlandóak.
A táboroztatás egyik legnehezebb feladatává tehát az elmúlt 10-12 évben a szülők „meggyőzése” vált – mint önálló feladat és cél. Ennek szempontjából is fontos az, hogy a vegás táborok fogalmilag, céljaikat tekintve egyértelműen tisztázottak, szisztémájuk világos.
Biztonságos megvalósulásukra logisztikai (ellátási), pedagógiai és tevékenységi terv készül. Szervezésük során mindenki, minden szükséges információt időben és többször megkap illetve tekintettel vagyunk minden jogi és egészségügyi szabályra. (Ezzel együtt a feladat hasonlóképpen valósul meg, mint ahogy azt a Könyvem (Korom Pál: Méltó temetés) 31. oldalán leírtam, csak az okok módosultak és az eszközök változtak meg.)
...
Van még egy fontos ok-kör, ami eddig nem merült fel.
Abban a folyamatban, amiben a gyerekeink sérülékeny, de makacs önző indivídumból és lelkecskéjükből a dolgok alakító részvevőivé, kortárs segítőkké és segítőkké lesznek – ki-ki a maga adottságai szerint – az is kiderül valamennyire a számukra, hogy kik is ők és mire is valók.
Mindez úgy, hogy nem a táboroztatók tudatosítják ezt bennük és sem tőlük, sem a családjuktól nem veszik el azt a jogot és kötelezettséget, hogy megtegyék életük alapvető választásait.
Az viszont megtehető, hogy mi magunk válasszuk őket arra, hogy az utódaink legyenek. Megbízhatjuk, meghatalmazhatjuk őket azzal, hogy foglalkozzanak az egymást követő korosztályok segítői a mi gyerekeinkkel és unokáinkkal.”

b_250_250_16777215_00_images_hirek_2018_2018-08-24_nyari_taborok_02.jpg b_250_250_16777215_00_images_hirek_2018_2018-08-24_nyari_taborok_03.jpg
b_250_250_16777215_00_images_hirek_2018_2018-08-24_nyari_taborok_04.jpg b_250_250_16777215_00_images_hirek_2018_2018-08-24_nyari_taborok_05.jpg

 

A Bagoly Szálláson megvalósult szaktáboraink a következők voltak: Nyári Egyetem, Családos Gyermektábor, „Találkozások” tábor, „Út az önállóság felé”, Családos tábor.
A táborokban a szakmai munka mellett szabadidős tevékenységek is voltak és megemlékeztünk a VE-GA Szövetség 40-ik évfordulójáról is.
A szakmai táborok mellett több csoport szervezett magának túrákat- és vizitúrákat a nyár folyamán.
Pár kép, emlékül:

b_250_250_16777215_00_images_hirek_2018_2018-08-24_nyari_taborok_06.jpg b_250_250_16777215_00_images_hirek_2018_2018-08-24_nyari_taborok_07.jpg
b_250_250_16777215_00_images_hirek_2018_2018-08-24_nyari_taborok_08.jpg b_250_250_16777215_00_images_hirek_2018_2018-08-24_nyari_taborok_09.jpg