• Képzési és Tábor Központ Szentes-Magyartésen

Saját élményű közösségfejlesztő csoportfoglalkozás Szolnokon

Kategória: Hírek Megjelent: 2017. április 13. csütörtök

A csoportfoglalkozások résztvevői főként civil szervezetek munkatársai, önkéntesei voltak, kiegészülve a családsegítő szolgálat munkatársaival. A csoportfoglalkozásokról írott véleményüket mellékletként csatoljuk, melyből kiderül, hogy a foglalkozások a résztvevők megelégedettségével zárultak.

Csoportfoglalkozások témái, tartalma:

  1. Az otthonlét, otthonérzet kialakításának jelentősége, lépcsőfokai, megoldásai közösségi események résztvevői körében
  2. Az aktuális és a tartós én-állapotok (személyiség-rangúság) jelentősége a közösségi folyamatok tervezése és megvalósítása során
  3. Az igényfelmérés jelentősége és módszerei a közösségfejlesztő folyamatok kiindulópontjaként
  4. A bizalom fejlődése a kommunikációs kapcsolatban: a szerepektől, a játszmákon át, a tiszta kommunikációig
  5. A kulturális, kommunikációs nyelvi kódok tudatosításának jelentősége a személyközi kommunikációban, a konfliktusok kezelésében
  6. Gyermekkori, kamaszkori és fiatal felnőttkori szocializációs hiányok, és azok pótlása, mint a közösségfejlesztő munka tartalma
  7. Közösségek kialakításának, fejlesztésének lépcsőfokai, mint a szocializációs hiányok pótlásának eszközei, a közösségépítés és visszabomlás dinamikája
  8. A vezető feladatai a közösségi folyamatokban, vezetés és menedzselés: vezető és menedzser különbségei, szerepeik a közösségi folyamatokban, az egyéni és közösségi autonómia kialakításának segítése
  9. A boldogság, mint egyéni életcél megvalósulásának segítése közösségi eszközökkel, közösségi folyamatokban
  10. Összegző, visszatekintő, záró, értékelő alkalom