• Képzési és Tábor Központ Szentes-Magyartésen

Kiállítás megnyitása

Kategória: Hírek Megjelent: 2007. április 22. vasárnap
Üdvözlök minden kedves érdeklődőt Sárközy Iván "Oválisok Harmóniájában" című kiállításán, amelynek megnyitására engem kért fel.
Miért én - tehetik fel a kérdést, hiszen nem vagyok hivatásos műértő. Nem vagyok alkotó, esztéta, művészettörténész, kritikus; még rajztanár sem. Sárközy urat is csak néhány hete ismerem.
Van azonban Szolnokon egy művészetpedagógus - Szávai István - aki mindkettőnket becsül és akit mindketten becsülünk. ő ajánlott egymás figyelmébe bennünket.

b_250_250_16777215_00_images_hirek_2006_sarkozy1_n.jpg

Az elmondottak alapján természetesen, csak mint laikus befogadó ajánlhatom az Önök figyelmébe, a Ti figyelmetekbe Iván képeit. Mint ilyen azonban, azt is megengedhetem magamnak, hogy külön is szóljak mindarról, ami közülük és bennük nekem tetszik.
E kiállítás kapcsán mindenek előtt meg kell mondjam azt, hogy ezzel a találkozással egyértelműen én jártam jól. Hiszen én - és még inkább Anikó, a feleségem - hamar szót értett mindazokkal, akik ennek a kiállításnak értő módon helyt és hírt adtak és adnak.
Ugyanakkor én megismerhettem egy, a múlt nyomdokain eredeti módon haladó művésszel és az ő itt is kiállított alkotásaival.
b_250_250_16777215_00_images_hirek_2006_sarkozy2_n.jpg b_250_250_16777215_00_images_hirek_2006_sarkozy3_n.jpg
Mit kell tudnunk magáról Sárközy Ivánról, mint emberről?
Egy évben, 1953-ban születtünk.
Iván kisebb megszakításokkal 1960 óta a Jászságban, Jászberényben él.
A középiskolai tanulmányait Esztergomban kezdte el, ahol három évig volt a ferences gimnázium tanulója - pap akart lenni. Az élete azonban másként alakult és a tanulmányait Nagykátán fejezte be.
Már felnőttként tanulta a fotózást. Több, mint tíz évig volt fényképész, de dolgozott nyomdában és a vasútnál is. Végül munkanélküli lett és jelenleg leszázalékolt nyugdíjas.
Iván megismerkedett az élet és a lélek mélységeivel, a vágyak és a valóság mélységes ellentmondásaival.
Ennyi ellentmondást harmóniává feloldani csak művészettel, művészetben lehetséges, ha van hozzá tehetség.
 
Mit mondhatunk el Sárközy Ivánról, a művészről?b_250_250_16777215_00_images_hirek_2006_sarkozy6_n.jpg
Későn érő, szerény művész, hiszen első, önálló kiállítását 2002-ben rendezte meg, amelyet azonban egy egész sor sikeres követett. Fontos szerepe van ebben annak, hogy az op-arthoz - Victor Vasarely műveihez - való középiskolás kori vonzódását a fényképészként szerzett látásmód szerencsésen egészítette ki.
Legalább ennyire fontos az, hogy kialakult a saját belső harmóniája megannyi belső feszültség újbóli és újbóli feloldásával. 
Eközben erősen foglalkoztatták, foglalkoztatják a vallási, történelmi témák, értékek és ezekkel együtt a modern tudomány és technika vívmányai.
A régi értékek megbecsülése, az újak értékelése, a tisztaság és a lehetséges tisztánlátás harmóniája az az üzenet, amihez megfelelő látás- és kifejezőmódot kellett találnia, hogy ez az üzenet eljusson másokhoz, hozzánk.
Az op-art formanyelvével való hosszas autodidakta-önképző módon való kísérletezés eredményeként Iván megszerezte ezt a művészi tudást, ezt a képességet. Érzelmeinek, kételyeinek, lelkiségének, kiküzdött belső harmóniája üzenetének határozott vonalú oválisok tiszta és karakteres rendezettsége ad tudatos és egyben esztétikus - művészi formát.
Az op-art formanyelv erős kontrasztjait gyakran oldják a tiszta pasztellszínek, a formák és a színek harmónikus összjátéka.
 
Nem ajánlanám Önöknek/Nektek ezt a kiállítást, ha nem lenne/lennének itt olyan munkák, amik személy szerint is megragadtak.
Ezek közül kétszer három művet emelek ki most, amelyek - legalábbis az én számomra - egy sorozatot alkotnak. 
Az egyik hármas időben is kezdő képe az "István király trónja". Éles vonaluzású kép. Sólyom vonalak, koncentrálás, figyelem, rendezett feszültség. Ez a trón végtelenül nagy feladat trónja, amely önálló életet is él és terheivel rátelepszik arra, aki helyet foglal benne.
Két évvel később születik az "István király" című kép, annak a képe, aki elfoglalta a trónt, aki uralja a trónt, de hasonul is hozzá. Ez feszültség keltő. Ezekben a képekben - szerintem - nincs harmónia. A harmónia a közvetítő harmadikkal áll helyre, "A Táltos"-sal. Ez azonban megmarad egy feszültségekkel terhes harmóniának.
A másik kedvenc hármasom első képe most nincs itt, de én elhoztam. A címe: "Kendő". Jelképszerűen felidéz egy már nem fiatal, vidéki magyar parasztasszonyt. Alig néhány ovális és az "Elmélkedő" című képben mélységek jelennek meg, mindannak a bölcsessége, amit egy idős, vidéki, magyar parasztasszony megélt ezen a tájon. Ez a kép már ennek a bölcsességnek a tiszteletéről szól.
Majd ismét néhány vonal - tulajdonképpen a hát vonalának részlete - és a kép máris az Anya feltétlen szeretetéről szól és a címe: Anyukám fejkendőben.
b_250_250_16777215_00_images_hirek_2006_sarkozy4_n.jpg b_250_250_16777215_00_images_hirek_2006_sarkozy5_n.jpg
Döbbenetes, ahogy az oválisok egyszerű, már-már műszaki formáinak harmónikus művészi együttese milyen bonyolult viszonylatokat, érzéseket képesek kifejezni és életre kelteni bennünk.
Csoda, hogy a befogadásuk hogyan tud bennünk és köztünk is harmóniát szülni és megnyitni a lelkünket egy kicsit mindenféle végtelenek felé.
 
Szentes, 2006. május 07.
 
Korom Pál