• Képzési és Tábor Központ Szentes-Magyartésen

Tudás a társadalomban

Kategória: Hírek Megjelent: 2008. március 11. kedd

Az 1980-as években néhány ifjúsági civil formáció illetve a kezdődő szakkollégiumi és drámapedagógiai mozgalom hordott ki iskolán kívüli képzéseket illetve tréningeket. A rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakban illetve azt követően, gombamód alakultak meg nagy létszámú, alapvetően tizenéves civilszervezetek. A tevékenységük központi elemei közé tartoztak a demokrácia-fejlesztési és diákjogi tevékenységek illetve a rendezvényszervezés és a táboroztatás, amelyekhez kialakították a maguk képzési rendszereit is.

 Az 1990-es évek első harmadától élénkült meg a mentálhigiéniés tevékenységek köre és ennek kapcsán indultak meg a civil felnőtt és kortárs segítői képzések. Az egyes tevékenységkörök, képzések és tréningek vonatkozásában az 1990-es évek végétől lezajlottak sikertelen önszerveződési kísérletek, de a non formális képzők és tizenévesek teljes körét érintőleg ez fel sem merült. Ennek oka volt az is, hogy az 1990-es évek utolsó harmadában egyszerre zajlott le egy erős differenciáció és professzionalizáció illetve az említett tizenéves civil szervezetek többségének megszűnése, a tömeges képzési, tréningeztetési tevékenységekkel együtt. Ez utóbbinak az a tény is jelentőséget adott, hogy ők egyféle összekötő szerepet (és piacot) is jelentettek a képzők és a trénerek között, akiknek többsége ezt követően gyakorlatilag semmilyen módon nem volt kapcsolatban egymással.

Az összeszerveződésre (szerveződésre) alapvetően külső igény jelent meg az új évezred első éveiben. Ezt meghatározóan a közeledő uniós csatlakozás hozta magával, többféle úton és módon is. A képzésnek és tréningezésnek egy újabb felfogását és módszertani együttesét hozta magával a BEIK működése. Hasonló súllyal jelent meg  a különféle – ifjúsági nonformális képzésekkel is foglalkozó – nemzetközi civil szervezetek megalakult illetve alakuló magyarországi tagozatai. Ezekkel együtt mérte fel a Mobilitás szakmai gárdája azt, hogy az Unióhoz való csatlakozásnak az ifjúsági non formális képzések területén is vannak olyan feltételei, amelyek szükségesek az egyenrangúként való csatlakozáshoz. Ezért hozták létre azt az inkubációs feltételrendszert, amelyben optimális lehetőséget biztosítottak arra, hogy a hazai ifjúsági nonformális képzők és trénerek megkezdhessék és kibontakoztathassák a maguk önszerveződési folyamatát annak érdekében, hogy szakmai és érdekvédelmi szerveződést hozzanak létre. Ennek eredményeként kezdődött meg 2001. december 8-10. között az a folyamat, amit „TUTA folyamatnak” nevezünk és amely számos és igen fontos részeredmény után 2004. évben szűnt meg, összességében eredménytelenül.
Ennek a folyamatnak a következő főbb állomásait az alábbiak jelentették:
– 2001. december 8-10 Ifjúsági képzés
– Tudás a Társadalomban (Budapest)
– 2002. október 4-6 Tudás a Társadalomban II.  
– Képzők Köre Találkozó (Budapest)
– 2003. február 15-16. TUTA – Szeged
– 2003. május 16-18. TUTA– Szentes
 
Tartalmi értelemben részeredmények voltak:
– Az érdemi ismerkedés folyamatában jelentős tapasztalatcsere, érték- és érdekegyeztetés zajlott le.
– A résztvevők szembesültek egymással és megindult a szakmai nyelv rendezésének, a szakmai minimumok kidolgozásának folyamatai.
– A résztvevők szembesültek az ET és EU-s megközelítési módokkal, munkastílussal, elvárásokkal.
– Tisztázódtak az együttműködés főbb problémái illetve a szerveződés praktikus problémái.
– Jelentős munkakapcsolatok születtek szűkebb együttműködői körökben.
 
Miért nem jött létre szakmai, érdekvédelmi szerveződés?
Számos kisebb-nagyobb gond felsorolható lenne. A folyamat legaktívabb résztvevői szerint pedig, amennyiben megvalósult volna a 2003. év végére tervezett TUTA III., akkor a folyamat átlendült volna a megszerveződés holtpontján.Szerintünk valóban megalakult volna, de nem működött volna. Kevesek részéről volt ugyanis erre valódi, tehát áldozatokat is vállaló igény és összességében is kevesen voltak a résztvevők kellő számú és szakmailag is komoly kihívást jelentő kapcsolat nélkül. A működésnek az a kidolgozott módja is hiánycikk volt még, amellyel elsősorban a későbbi évek pályázati programjainak megvalósítása útján ismerkedtek meg a résztvevők. Összességében az a véleményünk, hogy a non formális ifjúsági képzők és trénerek "világa" éretlen volt még a megszerveződésre.
A non formális ifjúsági képzők és trénerek "világa" erőteljesen átalakult, differenciálódott és professzionálódott. Számos területe beszorult az iskolákba – formalizálódott – más területei iskola-szerűvé váltak. A jelenlegi időszak változása az, hogy maga az ifjúsági munka szerveződik önálló szakmaiságú tevékenységterületté. Álláspontunk szerint ennek egy részterületén, ennek integráns részeként van lehetősége az ifjúsági non formális trénerek és képzők szakmai és érdekvédelmi megszerveződésére.
Szentes, 2008. március 11.
Koromné Seri Anikó
 
A “Tudás a Társadalomban” című összegző tanulmány letölthető Windows Word formátumban, a Levelek VIII. részben. A 2003-as Hírek rovatban pedig a “TUTA Szentes”-ről találhatsz anyagokat.