• Képzési és Tábor Központ Szentes-Magyartésen

"Egészségfejlesztés a dél-alföldi régióban"

Kategória: Hírek Megjelent: 2002. november 05. kedd

egeszseg1_n.jpg Az EM Csoport Egészségügyi Menedzsmentfejlesztő Kht. "Egészségfejlesztés a dél-alföldi régióban" címmel fórumot szervezett, melyen Szentesről négyen vettünk részt.
Képviseltük a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, a Szabadidős Sportklubot, a Vöröskeresztet és a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetséget.

A fórum igen érdekes volt. A régió egészségügyi intézményeinek szakemberei, az állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (áNTSZ) képviselői, a polgármesteri hivatalok egészségfejlesztéssel foglalkozó munkatársai betekintést nyertek a civil szervezetek tevékenységébe. Az EU - a partnerségi elv alapján -, együttműködést kér az egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek és a civil szervezetek között. Ez igen nehéz feladatnak tűnhet, de tény, hogy az egészségnevelést, a betegek érdekképviseletét, utógondozását, a betegségek mindennapi gondjaival, sokkjaival való egyedülmaradást a kórházi munka során igen nehéz feloldani. Erre - is - valók a civil szervezetek, akik tagjai saját életükkel, példájukkal, tapasztalataikkal segíthetik egymást és az "újabbakat". 
A régióban működő, tevékenykedő civil szervezetek igen sokfélék - mintahogy az egészségügyi ügyeink, a betegségeink is azok. A cukorbetegek, az autisták, a rákbetegek, a fogyatékosok ... sajnos, sorolhatnánk a sort. Az egészséget károsító okok sora is hosszú. Legfontosabb a megelőzés. Ezzel kapcsolatban nem csak országosan, hanem a régiónkban is vannak már működő egészségtervek. Ezekkel is megismerkedhettünk.

egeszseg2_n.jpg

Fontos a fiatalok  és kevésbé fiatalok szabadidős tevékenysége, ahol minél nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak a testmozgás különböző formái (pl. túrák, kirándulások) és a felvilágosítás. Meghatározó szerep jut a tizenévesek életében a kortárssegítő csoportok létrehozásának, "menedzselésének". Ezek nélkül nem lehet eredményesen szembeszállni az életmódjukból adódó tömeges egészségkárosításnak.
A fórumon kiosztásra került a dél-alföldi régió egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek adattára is. Igen hasznos kiadvány lehet a  mindennapokban, hiszen a megközelítőleg 70 civil szervezet adatait, tevékenységét és terveit tartalmazó adattárból kitűnik az is, hogy a közreműködő szervezetek több, mint 1500 munkatársat, önkéntest tudnak mozgósítani.
Ez a szám is azt igazolja, hogy az egészségfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek részesei kell, hogy legyenek valamennyi olyan programnak, amely a lakosság egészségi állapotának javítását célozza a jelenben és a jövőben is.
A fórumon felhívták a figyelmet arra is, hogy az áNTSZ-re meghatározó szerep hárul a civilszervezetekkel való kapcsolatépítésben, amely a feladatuk is. Ezt a rendezett kapcsolatot én is elengedhetetlennek látom a fejlődéshez.  


Koromné Seri Anikó