• Képzési és Tábor Központ Szentes-Magyartésen

Háborí­tatlan...

Kategória: Baráti kör Megjelent: 2010. november 02. kedd

Nick Thorpe: Háborí­tatlan szülésről, hatalmi szóról (HVG)
2010. október 28. csütörtök, 19:05

"Egyetlen hét leforgása alatt láthattam a magyar állam működésének legjobb és legrosszabb formáját.
A legjobb formáját Kolontáron és Devecseren, ahol tűzoltók, mentősök, rendőrök, katasztrófavédelmi szakemberek és katonák küzdöttek éjjel-nappal, hogy életet mentsenek, sérülteteket ápoljanak és enyhí­tsék a katasztrófa hatásait. A legrosszabb formája Geréb Ágnes nőgyógyász és bába üldözése, letartóztatása és fogva tartása.

Amióta Magyarországra érkeztem, vagyis immár 24 éve, azt hallom, hogy a világ nem ismeri el a magyarok teljesítményét. Pedig a legtehetségesebb állampolgárok elismerése leginkább az adott állam dolga volna. Miközben Liu Hsziao-po, az állammal szemben fellépő és ezért 11 éves börtönbüntetését töltő kí­nai ellenzéki aktivista megkapja a Nobel-békedí­jat, a magyar igazságszolgáltatás bilincsbe veri Geréb ágnes doktort, és elmeorvossal vizsgáltatja meg, valójában azért, mert szembeszállt a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakkollégiummal.

Idén júliusban Kötcsén Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes olyan állam szükségességéről beszélt, amely a lobbik, a politikai pártok érdeke helyett a közösségét szolgálja. Tökéletesen egyetértek vele. Ám húsz évvel a kommunista rendszer bukása után is él az, amit leginkább a hatalmon lévők önkényuralmi mentalitásának, illetve a hatalmon nem lévők szolgalelkűségének tekintek. A hatalmon lévőkön egyébként nemcsak a kormányt, hanem az erős gazdasági és szakmai érdekérvényesí­tő szervezeteket, üzletembereket, orvosokat, ügyészeket és bí­rókat, adóigazgatási és tisztiorvosi alkalmazottakat is értem. Meg a médiának azt a részét, ahol szerzők és szerkesztők â?? ahogyan a kommunista időkben fogalmaztunk â?? az utca emberével szemben a hatalommal azonosulnak. Holott egészséges demokráciában a médiának az állampolgárok és a fogyasztók érdekeit kell védelmeznie, ha kell, a hatalomgyakorlók visszaéléseivel szemben.

Geréb ágnes harca nem csak az otthoni szülésről szól, amely mindig is az anyák egy részének megfontolt választása. Hanem arról, hogy Magyarországon is létezzen a szülés alternatí­v formája, amelynek középpontjában a szülő nő és az újszülött áll, akiket orvos helyett bába segí­t. Ebben a modellben a kórházi nőgyógyászok elveszí­tik egyeduralmukat, és sokan közülük igen jelentős jövedelmüket. A történet nem arról a 200-300 nőről szól, aki évente az otthoni szülés mellett dönt, hanem évi 90 ezer szülő nőről, és a rendszerváltás óta világra jött 1,8 millió újszülöttről.

Tudom, sok szülészorvos próbálkozik barátságosabb módszerek alkalmazásával a kórházon belül. Vannak, akik magukévá tették a háborí­tatlan szülés értékeit, és igyekeznek alkalmazni a kórházban. Ám az előí­rások, azok szellemisége és a szakma vezető testületei ellenük vannak. Magyarországon nagyon gyakran indí­tják meg a szüléseket a kórház vagy az orvos időbeosztásához igazí­tva. A kórházi statisztikák zöme felháborí­tó módon titkos, de aki megnézi a KSH adatait, láthatja, miről beszélek. Hétvégén és ünnepnapokon sokkal kevesebben születnek, mint hétköznap. És az egyik orvosi beavatkozás a másikhoz, az egyik komplikáció a másikhoz vezet. Hányszor hallottam, ahogy egy nő azt mondja a szüléséről, hogy "hála istennek, túl vagyok rajta". Hát csoda, hogy ilyen kevesen vállalkoznak második vagy harmadik gyermekre?

A szülés veszélyes lehet. Adódhatnak nehézségek. Akik ellenzik az otthoni szülést, érthető módon azt mondják, hogy ilyenkor biztonságosabb a kórház, a szakemberek, az orvosok, a sebészek közelsége. Ám ez a gondolkodásmód hibás, hiszen a kórház a betegek és a fertőzésveszély helye is. És mert valójában az esetek túlnyomó többségében a magyar szülészorvosok önkényes, sürgető, beavatkozó mentalitása idézi elő azt a sok komplikációt, amit aztán ők maguk többnyire sikeresen kezelnek. Mindazonáltal évente több száz újszülött hal meg a magyar kórházakban. Ezeket az ügyeket belső vizsgálat követi, de csak nagyon ritkán eljárás.

Mi, a magyarországi otthoni szülést támogatók közössége, 20 éve kérjük, hogy alkossanak értelmes szabályokat, amelyek lehetővé tennék, hogy a nők szabadon dönthessenek szülésük formájáról is. A szülészeti szakkollégium és a tisztiorvosi szolgálat makacsul akadályozza ezt. Tagjainak önös megfontolásából, és nem â?? mint állí­tják â?? a szülő nők és az újszülöttek biztonságáért. Bakonyi Zoltánt, a vörösiszap-tragédiáért felelősséggel vádolt Mal Zrt. vezérigazgatóját 48 óra elteltével szabadlábra helyezték, nem vették előzetes letartóztatásba. Izgatottan várom, megengedi-e a bí­róság, hogy Geréb ágnes szabadlábon védekezhessen a vádak ellen. Navracsics úr, hol itt a közjó? Hol itt a közérdek?"

NICK THORPE
a szerző a BBC kelet-közép-európai tudósí­tója